Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Produktywność standardowa

  Charakterystyka

  Produktywność standardowa (obrotowość) to stosunek całkowitych przychodów ze sprzedaży i kosztu (wartości) wykorzystywanego czynnika wytwórczego (zasobu). Pozwala ona porównać wskaźnik wartości sprzedaży w czasie, czyli chodzi o wartość sprzedaży jaka przypada na jednostkę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.12.2011 Znaków /2 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decyzje taktyczne

  Charakerystyka

  Decyzje taktyczne rozwiązują najczęściej konflikty między strategią i jej realizacją. Dotyczą także konfliktów między celami indywidualnymi i celami całej instytucji.

  Rodzaje problemów taktycznych

  Najczęściej dotyczą one zapewnienie warunków do sprawnej realizacji celów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.12.2011 Znaków /686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  William Conway

  Osiągnięcia

  William Conway - jeden ze współczesnych prekursorów zarządzania jakości, nazywany często "uczniem Deminga", ponieważ w 1979 roku jako prezes i główny dyrektor wykonawczy Nashua Corporation zaprosił do swojej firmy Edwards Deming|Deminga, by ten opracował program przez jakość|zarządzania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.12.2011 Znaków /2 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perspektywa procesów wewnętrznych

  Charakterystyka

  W perspektywie procesów wewnętrznych menedżerowie identyfikują działania i procesy kluczowe dla realizacji celów sformułowanych w perspektywie klientów i finansów. Firmy określają cele i mierniki w tej perspektywie do sformułowania ich najpierw w dwóch poprzednich. Dla potrzeb karty...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.12.2011 Znaków /2 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PCM - Etap formułowania

  Charakterystyka

  Etap formułowania jest trzecią fazą Zarządzania Cyklem Życia Projektu (ang. Project Cycle Management - PCM). Na tym etapie następuje potwierdzenie wykonalności projektów i przygotowanie planów projektów oraz podejmuje się decyzję dotycząca finansowania projektu.

  W fazie formułowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.12.2011 Znaków /3 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paradygmaty zarządzania

  Historyczne paradygmaty

  Do wczesnych lat 80 uznawane były za odpowiadające rzeczywistości i wykorzystywane dla potrzeb badań, nauki i polityki zarządzania następujące tezy:

  pojęcie zarządzania odnosi się do istoty przedsiębiorstwa i zasad jego funkcjonowania; istnieje lub powinna istnieć jedna...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.12.2011 Znaków /4 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda rangowania

  Charakterystyka

  Metoda rangowania polega na zakwalifikowaniu różnego rodzaju obiektów na skali liczb naturalnych wg wartości ich rang - od najlepszego do najgorszego (lub odwrotnie). W tej metodzie można porównywać znaczenia różnych stanowisk z punktu widzenia organizacji. Na tej pod­stawie sporządza...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.12.2011 Znaków /2 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy transakcyjne

  Charakterystyka

  Zaliczane są do pierwszej generacji informatyczny|systemów informatycznych wykorzystywanych w działalności przedsiębiorstw. Inaczej nazywane są systemami przetwarzania danych (Data Processing Systems). Rozwijały się wraz z rozwojem technologii informatycznej w latach 60-tych i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.12.2011 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość w biurze podróży

  Charakterystyka

  Standardy jakościowe biur podróży w Polsce określone zostały w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych. W art. 4 zawarta jest informacja dotycząca gospodarcza|działalności gospodarczej, która polega na organizowaniu imprez turystycznych oraz na pośredniczeniu na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.12.2011 Znaków /3 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria Bedaux

  Metody wartościowania pracy

  Chociaż rozwój metod pracy|wartościowania pracy sięga czasów pierwszej rewolucji przemysłowej, to ich systematyzacją zajęto się stosunkowo niedawno, a mianowicie w ostatnich dziesięcioleciach. W całym zbiorze metod wartościowania pracy wyróżnić można dwa główne typy:...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.12.2011 Znaków /4 301

  praca w formacie txt

Do góry