Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Analiza techniczna

  Historia

  Analiza techniczna jest najstarszą formą analizy na rynku papierów wartościowych. Była używana już w XVII w przez japońskich handlarzy ryżu i służyła do analizy trendu cen ryżu. Korzenie współczesnej analizy technicznej wywodzą się z teorii Dowa sformułowanej przez Charlesa Dowa około...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.12.2011 Znaków /6 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GATT

  Charakterystyka

  GATT - Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu

  Po II wojnie światowej bardzo ważnym problemem było przywrócenie wolnego handlu, a w szczególności obniżenie wysokiego poziomu taryf celnych. Próbą rozwiązania tej kwestii było podpisanie 30 października 1947 roku przez 23 kraje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.12.2011 Znaków /3 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt turystyczny

  Charakterystyka

  Popyt turystyczny jest to suma towarów, dóbr i usług turystycznych, które turyści są skłonni nabyć przy określonym poziomie cen. Specyficzną cechą popytu turystycznego jest to, ze kupowanie dóbr turystycznych oznacza nabycie prawa do korzystania z takich dóbr jak słońce, czy czyste...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.12.2011 Znaków /11 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja detaliczna

  Charakterystyka

  Dystrybucja detaliczna - działalność związana ze sprzedażą, za pośrednictwem której towary i usługi trafiają do finalnych odbiorców. Detaliści, czyli pośrednicy w kanale dystrybucji dostarczają produkty konsumentom na ich użytek osobisty, przekazują także bardzo dużą ilość...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.12.2011 Znaków /4 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie naukowe

  Charakterystyka

  Zarządzanie naukowe to podejście do zarządzania, koncentrujące się na polepszeniu działania poszczególnych pracowników, które ma na celu zwiększenie efektywności i wydajności pracy. Podstawą metody naukowej jest obserwacja, eksperyment i doświadczenie. Naukowe zarządzanie zrodziło...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.12.2011 Znaków /5 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model 360 stopni

  Definicja

  Model 360 stopni jest to nowoczesna technika oceniania pracowników, która charakteryzuje się tym, iż pracowników|oceniany pracownik lub zespół osób otrzymuje informację zwrotną na temat swojej pracy. Informacje te są zbierane na podstawie opinii wyrażonych przez określone grupy respondentów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.12.2011 Znaków /3 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy EDI

  EDI (ang. Electronic Data Interchange). W oparciu o zasady działania poczty elektronicznej opracowana została technika wymiany danych, której cechą charakterystyczną jest niezależność od charakterystyki stosowanego sprzętu i oprogramowania. Technika ta oznaczana jest skrótem EDI, a określana jest jako:...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.12.2011 Znaków /4 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przez informacje i komunikację

  Charakterystyka

  Zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstwa, są impulsem wprowadzania wszechstronnych modyfikacji zasad jego funkcjonowania. Istotnym elementem tego procesu jest wprowadzanie nowych metod i technik zarządzania mające na celu podniesienie efektywności funkcjonowania firmy, poprzez zmiany w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.12.2011 Znaków /1 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koło strategii

  Charakterystyka

  Narzędzie które wspomaga opracowanie strategii przedsiębiorstwa, uwzględnia problem określania granic tej jednostki, a także umożliwia równoczesne ujęcie każdego spośród wyróżnionych typów granic. Należy zwrócić uwagę, że z punktu widzenia współpracy w łańcuchu dostaw...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.12.2011 Znaków /4 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa zlecenie

  Definicja

  Umowa zlecenia jest to czynność prawna, która znajduje swoje umocowanie w kodeksie cywilnym. Jest ona zbliżona do o pracę|umowy o pracę, jednak ze względu na swój cywilnoprawny charakter nie należy jej mylić z umową o pracę rozumianą w ujęciu kodeksu pracy. Istotą umowy zlecenia jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.12.2011 Znaków /5 115

  praca w formacie txt

Do góry