Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Franczyza

  Charakterystyka

  Franczyza jest potoczną nazwą umowy franchisingowej. Umowa ta polega na tym, że jeden przedsiębiorca (franchisingodawca, organizator sieci franchisingowej lub inaczej udostępniający sieć franchisingową), udziela drugiemu, niezależnemu przedsiębiorcy (franchisingobiorcy lub inaczej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.12.2011 Znaków /3 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przez motywację

  Charakterystyka

  Zarządzanie przez motywację to całokształt działań i decyzji, podejmowanych przez każdego menedżera mających na celu mobilizowanie pracownika do bardziej wytężonej pracy, pobudzając go do wkładania maksimum wysiłku w wykonywane zadania aby przekładało się to na wyniki osiągane...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.12.2011 Znaków /3 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia niszy rynkowej

  Charakterystyka

  Niszę rynkową definiuje się jako wąską grupę klientów, którzy szukają ściśle określonych korzyści. Mają oni wyraźnie sprecyzowane potrzeby i gotowi są zapłacić wyższą cenę za określony produkt (usługę), czy też jego jakość, aby je zaspokoić.

  Strategia niszy rynkowej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.12.2011 Znaków /2 785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Benchmarking konkurencyjny

  Charakterystyka

  Benchmarking jest metodą diagnozy, projektowania i doskonalenia różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa poprzez porównywanie stanu aktualnego ze stanem wzorcowym. Jako wzorce przyjmowane są inne przedsiębiorstwa, najczęściej będące liderami danej branży, których rozwiązania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.12.2011 Znaków /970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Godziny nadliczbowe

  Godziny nadliczbowe występują wtedy, gdy zostanie przekroczony czas pracy, zwłaszcza jego dzienna norma. Praca w godzinach nadliczbowych ma miejsce, gdy jest wykonywana na polecenie pracodawcy, ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, także ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.12.2011 Znaków /5 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejście systemowe

  Charakterystyka

  Podejście systemowe zaprojektował po raz pierwszy Ludwig von Bertalantffy- twórca ogólnej teorii systemów oraz N. Wiener- twórca cybernetyki .Współczesne rozumienie sytemu wywodzi się z prac T. Parsona

  Podejście to przejawia się w spojrzeniu na naturę rzeczywistości w metodologii...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.12.2011 Znaków /4 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje zarządzania

  Charakterystyka

  Proces zarządzania opiera się na czterech bazowych funkcjach. Należy tu wymienić: planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie.

  Planowanie

  Określenie celów organizacji i działania podporządkowanego pewnej metodzie, planowi czy logice, a następnie decydowanie o wyborze najlepszego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.12.2011 Znaków /4 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Robert Owen

  Życiorys

  Robert Owen urodził się w 1771 roku (zm. 1858) w Newtown, Środkowej Walii, jako jeden z sześciorga dzieci sprzedawcy sklepu żelaznego. Dzieciństwo tego żywego chłopca upłynęło na nauce tańca, gry na klarnecie i grze w piłkę nożną. W szkole dzięki błyskotliwemu umysłowi szybko stał się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.12.2011 Znaków /4 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Johann Plenge

  Johann Plenge (1874-1963) to jeden z prekursorów nauki organizacji i zarządzania. Najważniejszymi faktami z jego życia, związanymi ze zdobywaniem wiedzy i kwalifikacji zawodowych są:

  obrona i opublikowanie pracy doktorskiej w 1898 r., staże naukowe we Francji i Belgii, wydanie "Credit Mobilier" w 1903...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.12.2011 Znaków /2 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System komunikacyjny

  Charakterystyka

  Proces komunikowania się daje kierownikom możliwość wykonywania ich obowiązków. Natomiast z dwóch powodów komunikowanie się jest ważne dla kierowników:

  jest to proces dzięki któremu realizuje się kierownicze funkcje planowania, organizowania, przewodzenie i kontrolowania. jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.12.2011 Znaków /4 698

  praca w formacie txt

Do góry