Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Ekologiczne uwarunkowania zachowań konsumentów

  Charakterystyka

  Jedną z podstawowych przyczyn degradacji środowiska naturalnego jest niezrównoważona konsumpcja. Stopień nierównowagi jest tym większy , im wyższy poziom uprzemysłowienia. Rozwój konsumpcjonizmu zagraża również środowisku w Polsce, tym bardziej że dynamicznemu napływowi towarów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.12.2011 Znaków /4 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca statyczna

  Charakterystyka

  Praca statyczna jest jednym z dwóch rodzajów pracy jaką mogą wykonywać nasze mięśnie (patrz także: dynamiczna). Występuje gdy na zewnątrz nie można zaobserwować żadnego ruchu, a mimo tego mięśnie pozostają w stałym napięciu np. podczas stania, siedzenia, czy podpierania. Nie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.12.2011 Znaków /2 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Menedżer jakości

  Wymagania normy

  Norma ISO 9001 w punkcie 5.5.2 zawiera wymagania dotyczące roli przedstawiciela kierownictwa w systemów zarządzania|systemie zarządzania jakością:

  Kierownictwo najwyższego szczebla powinno wyznaczyć spośród siebie osobę, która - niezależnie od innych obowiązków - będzie ponosiła...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.12.2011 Znaków /5 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda konsolidacji pełnej

  Charakterystyka

  Metoda konsolidacji pełnej " co do zasady stosuje się ją w przypadku sprawowania kontroli przez jednostkę dominującą nad jednostką zależną. Przez kontrolę ustawa o rachunkowości definiuje zdolność do kierowania polityką finansową i operacyjną innej jednostki, celem osiągnięcia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.12.2011 Znaków /2 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Best Value

  Charakterystyka

  Koncepcję "best value" (Najlepsza wartość), wprowadził w 1997 roku w Wielkiej Brytanii nowo wybrany rząd laburzystowski. Koncepcja "best value" była reakcją na nieudolność dużych, biurokratycznych struktur obsługujących budowę dróg, oświatę, mieszkalnictwo, pomoc społeczną itp, za...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.12.2011 Znaków /3 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Coaching

  Charakterystyka

  Termin "coaching" wywodzi się bezpośrednio ze świata sportu, gdzie oznacza indywidualny trening poparty dużą wiedzą i doświadczeniem trenera. Bliższe przyglądanie się owym cechom coachingu sportowego i ich znakomitym rezultatom, jakie za sobą niosą, doprowadziło do rozpoczęcia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.12.2011 Znaków /6 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model Belbina

  Diagnoza ról zespołowych dostarcza cennej informacji o specyfice funkcjonowania poszczególnych osób w zespole jak również całego zespołu, będącego mozaiką różnorodnych ról zespołowych i kompetencji (naturalnych predyspozycji). Diagnoza ról może być wykorzystana w celu: budowania nowego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.12.2011 Znaków /4 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działania doskonalące

  Charakterystyka

  Działania doskonalące są to wszelkie działania, które są podejmowane w celu usprawnienia organizacji. Mogą one wpływać na zmniejszenie liczby braków czy reklamacji, zwiększenie wydajności produkcji, zwiększenie wolumenu sprzedaży, zmniejszenie kosztów działalności, itp.

  Norma ISO...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.12.2011 Znaków /4 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Certyfikat

  Definicja

  Oficjalne, pisemne zaświadczenie lub świadectwo, pisemny dowód na coś (używane najczęściej w sprawach ekonomicznych, morskich i w sprawach handlu zagranicznego).

  dokument stwierdzający zgodność wyrobu z deklarowanymi przez wytwórcę bądź określonymi w przepisach lub normach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.12.2011 Znaków /2 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania W. H. Beavera

  Charakterystyka

  Jeżeli w sprawozdaniach finansowych firmy dostrzegamy takie zjawiska jak np.:

  Zmniejszenie się kwoty zysku, Zwiększenie się zobowiązań wobec dostawców, Problemy z zakończeniem rozpoczętych inwestycji, Dodatnie przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnych;...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.12.2011 Znaków /3 137

  praca w formacie txt

Do góry