Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  ZNACZENIE ANALIZY PRACY DLA ZARZĄDZANIA LUDŹMI

  Pojęcie „analiza pracy” jest - z jednej strony - dość ogólnikowe, otwarte i trudne do zdefiniowania, z drugiej zaś - intuicyjnie zrozumiałe; analiza pracy oznacza bowiem różnego rodzaju badania „nad pracą”, podejmowane w celu określenia sposobów działania, decyzji lub zmian dotyczących danej pracy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /14 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Założenia procedury rozmów (przesłuchań) kwalifikacyjnych

  Jednym z podstawowych narzędzi oceniania, a więc i podejmowania decyzji kadrowych, personalnych, jest rozmowa oceniająca lub kwalifikacyjna - metoda pozornie prosta, lecz wymagająca wielu umiejętności i wysiłku, aby mogła dobrze spełnić swoje zadania. Przyjrzyjmy się głównym problemom związanym z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /3 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWESTIONARIUSZ LUBELSKI ANALIZY STANOWISKA PRACY (KLASP)

  Kwestionariusz ten jest pierwszym tego typu narzędziem psychometrycznym opracowanym w sposób kompletny w Polsce (KLASP, 1990). Przeszedł on etap badań walidacyj-nych i może być bezpośrednio wykorzystywany zarówno w praktyce diagnostyczno-selekcyjnej, jak i w badaniach naukowych. KLASP składa się z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /5 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagadnienia i pytania stosowane w trakcie rozmów kwalifikacyjnych

  Zasadniczym zadaniem komisji jest uzyskanie od kandydatów maksimum informacji, na podstawie których dokonuje wnioskowania na temat kompetencji i umiejętności kandydata. Informacje te powinny w tym przypadku dotyczyć głównie:

  •    umiejętności analizowania sytuacji zawodowych, dokonywania ich diagnozy i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /3 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWESTIONARIUSZ ANALIZY STANOWISKA (KAS) JAKO PRZYKŁAD METODY ANALIZOWANIA LUDZKIEJ PRACY

  Kwestionariusz Analizy Stanowiska (KAS) stanowi narzędzie służące do analizy pracy i dotyczy 189 elementów pracy „ukierunkowanych na pracownika”, czyli takich, które opisują pracę ludzką przez zachowania pracownicze, a nie technologiczne aspekty pracy (Tiffin, McCormick, 1989). Kwestionariusz podzielony...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /15 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARKUSZ OCENY KANDYDATÓW

  Technicznym środkiem pomocnym w procedurze oceniania kandydatów może być określony formularz (przykład przedstawiamy poniżej). Formularz taki to lista pewnych cech, ważnych z punktu widzenia wymagań wobec kandydata na stanowisko kierownicze. Przedstawiany przykład ogranicza się głównie do cech...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /6 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROFILE STANOWISKOWE

  Procedura określenia wymagań wobec pracowników na różnych szczeblach organizacji poprzez opracowanie profilu stanowiska pracy opiera się na określeniu celu i przyjęciu określonej metodologii postępowania.

  1. Cel:

  Opracowanie profilu i wymagań następujących stanowisk pracy:

  A.    Wyższych stanowisk...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /3 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - Organizacja

  Ten zakres zadań zostałby przejęty przez dział zarządzania zasobami ludzkimi zasadniczo w całości wraz z działem organizacji „przejętym” w całości z pionu głównego. Sprawa podziału zadań działu organizacji jest w tym przypadku dyskusyjna: konieczne byłyby konkretne decyzje kierownictwa o...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBÓR KANDYDATÓW NA NAJWYŻSZE STANOWISKA KIEROWNICZE

  Wybór prezesa lub dyrektora to jedna z najważniejszych decyzji kadrowych i w ogóle decyzji podejmowanych przez firmę. Wielokrotnie uczestniczyliśmy w konkursach na najwyższe stanowiska w firmach i nasze obserwacje wskazują, że jeżeli proces wyboru na te stanowiska nie jest nieprawidłowy, to...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /6 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zmniejszyć monotonią pracy w zespole?

  Celem proponowanego ćwiczenia jest wskazanie metod eliminowania monotonii pracy w celu zapewnienia indywidualnemu pracownikowi poczucia, że rzeczywiście wykonuje coś innego lub inaczej.

  Metodą najczęściej stosowaną jest rotacja pracy w zespole, czyli zmiana stanowisk pracy co kilka dni lub godzin...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /7 956

  praca w formacie txt

Do góry