Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Metoda SPACE

  Charakterystyka

  SPACE (ang. Strategic Position and Action Evaluation - analiza pozycji strategicznej i ocena działalności firmy) to jedna z metod badania ogólnej zdolności rozwojowej firmy. Ułatwia ona podejmowanie decyzji dotyczących dywersyfikacji działalności firmy i ocenę poszczególnych jej domen...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /3 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenia handlu elektronicznego

  Charakterystyka

  W dobie globalizacji, która jest dominującym kierunkiem rozwoju gospodarki światowej, rozumianej jako ewolucyjne, konsekwentne zbliżanie się do stanu "gospodarki bez granic", kluczowym elementem jest handel bez ograniczeń. W handlu międzynarodowym granice jeszcze istnieją i bardzo często...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.12.2011 Znaków /2 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria ekologii populacji

  Ogólna charakterystyka

  Teoria ekologii populacji opracowana została przez amerykańskich teoretyków organizacji Michaela Hannana, Johna Freemana i Howarda Aldricha. Teoria ta zakłada zależność organizacji od jej otoczenia pod względem dostępu do potrzebnych jej do działania zasobów. To populacja, a nie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.12.2011 Znaków /4 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje umów z pracownikami

  Charakterystyka

  Zgodnie z Kodeksem pracy podstawą zatrudnienia pracownika oraz ustalenia warunków płacy i pracy jest zgodne oświadczenie woli pracodawcy i pracownika. Zazwyczaj zatrudnienie wiąże się z zawarciem umowy o pracę, która powinna być zawarta na piśmie. Choć stosunek pracy może również...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.12.2011 Znaków /3 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model organizacji

  Charakterystyka

  Organizacja stanowi całość złożoną z różnorodnych części, z których każda operuje własnymi zasadami i procedurami. Te z kolei determinują konkretne zachowania. Analogicznie, relacje pomiędzy poszczególnymi częściami organizacji, również są regulowane przez określone procedury...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.12.2011 Znaków /3 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl koniunkturalny

  Charakterystyka

  Cykl koniunkturalny- to sytuacja występującą w gospodarce w dłuższym okresie, polegająca na wahaniach omawianych mierników ekonomicznych w oparciu o rosnącą krzywą trendu wzrostu gospodarczego. Miernikami tymi mogą być wielkości takie jak PKB, inwestycyjne czy ludności, ale też...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.12.2011 Znaków /2 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mentoring

  Mentoring polega na opiece podczas rozwijania kompetencji, realizacji ścieżki zawodowej nad osobą szkolonej. W odróżnieniu od coachingu jest prowadzony w dłuższym horyzoncie czasowym - 1-3 lat. Charakteryzuje się także znacznie mniejszą formalizacją kontaktów oraz większą samodzielnością szkolonego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.12.2011 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modelowanie rozwoju produkcji

  Proces rozwoju nowych produktów

  Proces rozwoju nowych produktów składa się z:

  planowanie linii produktu: analiza dotychczasowego portfela produktów, formułowanie strategii rozwoju produktu: określanie rynku docelowego, identyfikacja potrzeb użytkowników oraz atrakcyjności rynku, kreowanie pomysłów-...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.12.2011 Znaków /4 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Herbert Simon

  Herbert A. Simon był przedstawicielem nurtu uniwersalistycznego. Urodził się w 1916 r. w Wisconsin.

  Dorobek

  Odbył studia na uniwersytecie w Chicago. W późniejszym okresie pracował jako profesor na uniwersytecie w Illinois. Następnie uzyskał tytuł doktora nauk politycznych. Był również profesorem na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.12.2011 Znaków /2 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja

  Definicja

  Klasyfikacja jest to przypisanie pewnych obiektów do odpowiednich klas na podstawie pewnych cech tych obiektów. Dokonując podziału pewnych obiektów charakteryzowanych przez jakaś zmienną (jakościowa lub ilościową) konieczne jest wyznaczenie pewnych wartości tej zmiennej będących wartościami...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.12.2011 Znaków /3 800

  praca w formacie txt

Do góry