Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Diagram pokrewieństwa

  Charakterystyka

  Diagram pokrewieństwa (ang. affinity diagram) nazywany jest inaczej wykresem podobieństw, wykresem współzależności lub diagramem powinowactwa. Ponadto znany jest również pod nazwą metody KJ (od nazwiska i imienia jego twórcy, czyli Jiro Kawakity) jakością... 2008, s. 134.

  Diagram...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.12.2011 Znaków /5 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalkulacja cen na podstawie kosztu jednostkowego

  Charakterystyka

  Koszty są podstawą ustalenia wysokości cen. Producent kalkulując cenę dąży do pokrycia przez nią poniesionych kosztów oraz uzyskania zysku. Znajomość kosztów przy podejmowaniu decyzji cenowych jest niezbędna dla określenia opłacalności poszczególnych opcji cenowych. Z marketingowego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.12.2011 Znaków /1 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SMED

  Definicja

  Single Minute Exchange of Die (SMED) - to wymiana narzędzia w ciągu jednocyfrowej liczby minut; metoda diagnozowania i usprawniania procesów produkcyjnych w przemyśle przetwórczym zapoczątkowana w 1950r. przez Shingeo Shingo - jednego z najwybitniejszych współczesnych przedstawicieli japońskiej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.12.2011 Znaków /3 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca na czarno

  Wprowadzenie

  Na rynku pracy z jednej strony znajdują się poszukujący pracy ludzie, a z drugiej strony przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy. W warunkach gospodarki wolnorynkowej, na rynku pracy występuje zjawisko społeczne zwane bezrobociem, które polega na tym, iż część zdolnych do pracy ludzi i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /2 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HACCP

  Charakterystyka

  HACCP ( Hazard Analysis Critical Control Points - Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli).

  Produkowanie bezpiecznej żywności, czyli takiej, która jest wolna od skażenia czynnikami fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi i mikrobiologicznymi, od dawna jest przedmiotem uwagi nadzoru...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /3 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształcenie

  Rola kształcenia w życiu człowieka

  Jeżeli życie człowieka przedstawilibyśmy w postaci graniastosłupa to jedną z jego podstaw byłoby ustawiczne kształcenie. Od momentu poczęcia do śmierci graniastosłup rozwija się, nabiera coraz to nowe kształty, których ewolucja jest następstwem, miedzy innymi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /10 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia prewencyjnego kształtowania cen

  Charakterystyka

  Strategia ta polega na stosowaniu niskich cen po to, aby zapobiegać wchodzeniu na rynek potencjalnym konkurentom lub zniechęcić ich do tego. Efektem takich działań jest to, że na rynku dominują ceny nieatrakcyjne dla potencjalnych konkurentów.

  Zastosowanie

  Strategia ta jest szczególnie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /1 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja pracowników

  Adaptacja pracownika jest jednym z elementów procesu rekrutacji, powinna następować po etapie doboru (selekcji). Z psychosocjologicznego punktu widzenia adaptacja oznacza przystosowanie człowieka do nowych warunków lub środowiska.

  Tak więc adaptacją pracownika możemy nazwać wprowadzenie nowo zatrudnionej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /3 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie sieciami dostaw

  Charakterystyka

  Zarządzanie sieciami dostaw (proces zarządzania dostaw|łańcuchem dostaw) to szkieletowa definicja logistyki sformułowana w roku 1991 przez brytyjski Instytut Logistyki i Zarządzania Dystrybucją działający w ramach jednego z Komitetów EWG. W ramach koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /4 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobotny

  Charakterystyka

  Bezrobotni to "ludzie, którzy nie są zatrudnieni, lecz aktywnie poszukują pracy lub oczekują na powrót do pracy." (Samuelson P. A., Nordhaus W. D., 2004, s.576) Uszczegóławiając tę definicję należy powiedzieć, że w ciągu ostatnich czterech tygodni osoba ta aktywnie poszukiwała pracy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /3 060

  praca w formacie txt

Do góry