Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Plan komunikacji w projekcie

  Charakterystyka

  Plan komunikacji w projekcie jest to dokument zapewniający

  Strukturę, która pozwala na gromadzenie i przechowywanie informacji różnego typu i określającą wykorzystywane w tym celu metody. Ponadto opisywane procedury powinny również uwzględniać sposoby gromadzenia i przekazywania danych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.12.2011 Znaków /1 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FMEA

  Charakterystyka

  Celem planowania jakości produktu na poziomie strategicznym jest między innymi minimalizacja kosztów niskiej jakości. Największe możliwości zapobieżenia wystąpieniu błędów posiada projektant tworzący nowy wyrób. Gdy produkt trafi do produkcji seryjnej lub nawet do klienta, możliwości...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /18 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia dywersyfikacji równoległej

  Charakterystyka

  Strategia dywersyfikacji - wiąże się z poszukiwaniem nowych możliwości poprzez wprowadzenie nowych (dotychczas nieistniejących w ofercie przedsiębiorstwa) produktów na nowe rynki. Strategia dywersyfikacji jest jedną z najbardziej ryzykownych i kosztochłonnych strategii, wymaga nakładów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /3 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces badania satysfakcji pracowników i klientów

  1. Cele procesu Cele ogólne Zbadanie zadowolenia klientów i pracowników Na podstawie końcowego raportu analiza otrzymanych wyników Na podstawie końcowego raportu propozycja wprowadzenia ulepszeń oraz sposobów uniknięcia błędów Cele doskonalenia Stworzenie wzoru ankiety wykorzystywanej za każdym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /13 771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza wykorzystania majątku

  Charakterystyka

  Analiza majątku przedsiębiorstwa nastawiona jest na ocenę efektywności jego wykorzystania. Nauka ekonomii w sposób niezwykle prosty definiuje pojęcie efektywności, które to tożsame jest z obrotowością, czy też sprawnością wykorzystania kapitału. Pojęciem tym można rozpatrywać dwa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /7 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces akwizycji

  Etapy

  Proces akwizycji to ciąg następujących po sobie etapów służących osiągnięciu celu jakim jest zdobycie nowych klientów oraz doprowadzenie do transakcji lub też uzyskanie zamówień od potencjalnych nabywców.

  Możemy wyróżnić siedem elementów, które składają się na proces sprzedaży, są...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /5 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres czynności

  Charakterystyka

  Pracownik jest zobowiązany wykonywać prace, która została określona w umowie o pracę lub związana jest ze stanowiskiem, na którym pracownik jest zatrudniony. Zazwyczaj takiej umowie określony jest tylko rodzaj pracy lub stanowisko, bez konkretnego wskazania, jakie czynności będą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /5 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikacja niewerbalna

  Charakterystyka

  Komunikowanie jest ważnym etapem w procesie planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania. Umiejętność skutecznego komunikowania się umożliwia szybsze i efektywniejsze działanie. Wyróżniamy następujące funkcje komunikowania :

  funkcja informacyjna - w procesie tym pozyskiwane...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /6 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalkulacja doliczeniowa

  Charakterystyka

  Kalkulacja doliczeniowa polega na kalkulowaniu każdego oddzielnie, z góry określonego, przedmiotu kalkulacji (produktu lub usługi) i obliczenie indywidualnego kosztu danego przedmiotu kalkulacji poprzez odniesienie kosztów bezpośrednich wprost na przedmioty kalkulacji oraz doliczenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /3 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cena rynkowa do wartości księgowej

  Charakterystyka

  Cena rynkowa do wartości księgowej jest miarą stosunku kursu akcji do wartości księgowej przedsiębiorstwa przypadającej na jedna akcję.

  Zatem rozumiemy ją jako księgowa wartość kapitału własnego akcjonariuszy podzielona przez liczbę wyemitowanych akcji.. Księgowa wartość kapitału...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /672

  praca w formacie txt

Do góry