Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Strategia rozwoju systemów informacyjnych

  Charakterystyka

  Wiele firm dochodzi do wniosku, że istotnym uzupełnieniem strategii podstawowej przedsiębiorstwa jest strategia rozwoju systemów informacyjnych. J.A.O'Brien zauważa, że strategiczny plan rozwoju informacyjny|systemów informacyjnych (Strategic IS Plan) formułować powinien polityki, cele oraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.01.2012 Znaków /3 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadczenie urlopowe

  Charakterystyka

  Pracodawca, który zatrudnia według stanu na dzień l stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, (nie dotyczy to jednak prowadzących działalność w formach organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych, którzy tworzą fundusz bez względu na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.01.2012 Znaków /3 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  5xS

  Metoda 5xS wspomaga reorganizację i utrzymanie stanowisk pracy. Jej nazwa pochodzi od pierwszych liter pięciu zasad: selekcja, systematyczność, sprzątanie, standaryzacja, samodyscyplina. Stanowiska przygotowywane według nich powinny się cechować (S. Ho, K. M. Samuel 1998, s. 56):

  występowaniem wyłącznie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.01.2012 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Macierz odpowiedzialności

  Charakterystyka

  Macierz odpowiedzialności wykorzystywana jest przy ilustrowaniu podziału czynności oraz przyporządkowaniu osób za nie odpowiedzialnych, a także przy analizie oraz tworzeniu struktury organizacji, która uwzględnia szczegółowy plan działalności. Macierz pokazuje także powiązania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.12.2011 Znaków /2 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie emerytalne

  Charakterystyka

  Ubezpieczenie emerytalne wchodzi w zakres ubezpieczeń społecznych, jest to ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy z powodu starości. Osoby, które opłacają składkę na ubezpieczenie emerytalne zapewniają sobie w ten sposób dochód w momencie zaprzestania pracy zawodowej po...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.12.2011 Znaków /5 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanford Edwards Thompson

  Życiorys

  Stanford Edwards Thompson. Urodzony w 1867 roku w Ogdenburgu zapisał się na kartach historii myśli organizatorskiej dzięki owocnym badaniom nad ustaleniem normatywów czasu pracy (głównie prac budowlanych).

  Zanim jednak zaczął badania zajmował się (mogąc się już poszczycić tytułem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.12.2011 Znaków /3 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Historia

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych ( w skrócie ZUS ) powstał 24 października

  1934 roku w wyniku decyzji prezydenta Ignacego Mościckiego o scaleniu pięciu wcześniej działających państwowych izb ubezpieczeniowych o następujących nazwach: Izba Ubezpieczeń Społecznych, Zakład Ubezpieczeń na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.12.2011 Znaków /2 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potencjał społeczny firmy

  Definicja

  Potencjał społeczny firmy to sumaryczny kapitał osobowy, który jako zasób danej społeczności wyraża jej potencjał działaniowy. Wartością firmy są ludzie, ich wiedza, umiejętności, postawy i predyspozycje. Powodzenie firmy zależy od sprawnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi. Kwestia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.12.2011 Znaków /5 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykres Ishikawy

  Wstęp

  Ishikawa, profesor Uniwersytetu Tokijskiego, opublikował założenia swojego wykresu w 1962 roku. Celem tej metody jest rozpoznanie przyczyn poniesionych lub potencjalnych niepowodzeń przedsięwzięć. Z tego powodu nazywa się ją także wykresem

  przyczynowo-skutkowym, a ze względu na charakterystyczny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.12.2011 Znaków /5 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Total Productive Maintenance

  Total Productive Maintenance zakłada, że w wyniku zaangażowania pracowników możliwe jest znaczne zmniejszenie czasu traconego na przestoje związane z nieterminowymi dostawami materiału, przezbrojeniem maszyn, konserwacją i awariami. W wyniku stosowania tej koncepcji, wprowadzane są poprawki w organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.12.2011 Znaków /646

  praca w formacie txt

Do góry