Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Regionalne Nagrody Jakości

  Charakterystyka

  Regionalne Nagrody Jakości utworzone zostały przez Komitet Polskiej Nagrody Jakości i przyznawane są corocznie przedsiębiorstwom w 3 kategoriach: Nagrody Zespołowe, Nagrody Indywidualne i Nagrody Honorowe. Nagrody Zespołowe wręczane są przedsiębiorstwom, które poprzez wdrożenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.01.2012 Znaków /6 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka projektowania systemu informatycznego

  Charakterystyka

  Większość metodyk projektowania systemów informatycznych zawiera kilka podstawowych faz, uszczegółowionych później w zaleceniach dotyczących zadań realizowanych w każdej z nich, oraz stosowanych technik i metod szczegółowych.

  W. Bocchino wyróżnia 10 faz projektowania systemów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.01.2012 Znaków /1 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość zarządzania - konsekwencje dla klientów

  Miejsce klienta w zarządzaniu

  Autorzy Nagroda Jakości|Modelu Doskonałości (Znakomitości) Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM) uważali, że każda organizacja może wypracować sobie własną drogę dążenia do doskonałości (znakomitości). Przyjęte przez organizacje podejście do oprawy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.01.2012 Znaków /9 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Negocjacje

  Charakterystyka

  Spośród różnorodnych interpretacji pojęcia negocjacji w ogóle, a gospodarczych w szczególności, najistotniejsze - z punktu widzenia celów opracowania - jest ich ujecie jako procesu wymiany informacji i decyzji|podejmowania decyzji.

  Dla celów teoretycznych i praktycznych negocjacje można...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.01.2012 Znaków /3 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja biurokratyczna

  Charakterystyka

  Jako przeciwieństwo ucząca się|organizacji uczącej się często przedstawia się ściśle sformalizowaną organizację typu biurokratycznego, w której każde działanie pracownika zostało zdefiniowane i opisane, a wszelkie zmiany w przebiegu procesów operacyjnych są blokowane przez...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.01.2012 Znaków /2 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady planowania

  Zestawienie

  Wyróżnia się następujące elementarne zasady planowania:

  Zasada ścisłości i elastyczności, Zasada szczegółowości (programowanie, a planowanie), Zasada modelowania (cele, parametry, ograniczenia, obszar swobody), Zasada prognozowania, Zasada optymalności (np. minimalizacja kosztów)...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.01.2012 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycjonowanie produktu i firmy

  Pozycjonowanie produktu

  Pozycjonowanie produktu- są to działania prowadzące do tego, aby w świadomości konsumentów docelowych produkt zajął określone, wyróżniające i pożądane miejsce w porównaniu z produktami konkurencji. Pozycjonowanie jest więc wykreowaniem takiego wizerunku produktu który...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.01.2012 Znaków /3 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny wdrażania systemów informatycznych

  Przyczyny wdrażania systemów

  Najczęściej wymienianymi przyczynami wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych w firmach są (G. Curtis 1995, s. 338):

  niewydolność aktualnie stosowanych systemów informacyjnych, które nie radzą sobie ze wzrostem wymagań użytkowników, ograniczenie kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.01.2012 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa a kontrakt

  W literaturze polskiej stosuje się często zamiennie pojęcia umowy i kontraktu. Pomiędzy tymi pojęciami występują jednak istotne różnice. W rozważaniach teoretycznych, ogólnych można stosować termin kontrakt. W ujęciu prawnym natomiast należy stosować pojęcie umowy, ponieważ jest ono powszechnie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.01.2012 Znaków /1 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biurokracja

  Charakterystyka

  Biurokracja (od francuskiego bureau "urząd' i greckiego kratos "władza") jest to typ organizacji. Termin wszedł do użycia w XVIII wieku we Francji. W socjologii termin biurokracja odnosi się do szczególnej formy organizacji działań ludzkich.

  Charakterystyczną cechą biurokracji jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.01.2012 Znaków /4 716

  praca w formacie txt

Do góry