Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Techniki organizatorskie par excellence

  TECHNIKI ORGANIZATORSKIE PAR EXCELLENCE Badanie metod pracy polegające na systematycznym rejestrowaniu, analizowaniu oraz wydaniu krytycznej oceny istniejących sposobów wykonania pracy a następnie na zaprojektowaniu i wprowadzeniu w życie metod łatwiejszych i efektywniejszych Mierzenie pracy obejmujące...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.01.2012 Znaków /1 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piotr Drzewiecki

  Piotr Drzewiecki (1865-1944) pierwszy prezydent Warszawy w niepodległej Polsce, a także pierwszy prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Przedstawiciel nurtu uniwersalistycznego w organizacji i zarządzaniu w pierwszej połowie XX w. Piotr Drzewicki w swej całej karierze zawodowej sprawował wielokrotnie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.01.2012 Znaków /3 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Portal informacyjny przedsiębiorstwa

  Charakterystyka

  Są to przede wszystkim rozwinięte narzędzia do zarządzania treścią (wspomniane już wcześniej) dostosowane do potrzeb wewnętrznych przedsiębiorstwa.

  Portal informacyjny jest elektronicznym odpowiednikiem zakładowej tablicy ogłoszeń, rozbudowany o możliwości interakcji czytelnika z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.01.2012 Znaków /1 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łańcuch wartości dodanej

  Charakterystyka

  Koncepcja łańcucha wartości dodanej stworzona przez Michaela Portera przedstawia działalność przedsiębiorstwa jako ciąg czynności powiązanych ze sobą w logiczną całość, podejmowanych w czasie wytwarzania wyrobu finalnego lub usługi, prowadzących do uzyskania wartości dodanej. Autor...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.01.2012 Znaków /3 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interfejs

  INTERFEJS (układ sprzęgający, interface) - układ lub urządzenie umożliwiające wzajemną komunikację (przesyłanie informacji) pomiędzy dwoma różnymi urządzeniami. Interfejs zapewnia dopasowanie poziomów elektrycznych sygnałów oraz szybkości i formatu przesyłanych danych, a także określa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.01.2012 Znaków /2 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura dywizjonalna

  Charakterystyka

  Struktura dywizjonalna zalicza się do grupy struktur pośrednich. Jest to wynikiem tego iż w istocie jest to struktura hierarchiczna, a jednocześnie stanowi krok w kierunku organicznych struktur, które cechuje większa elastyczność i większe zróżnicowanie, odpowiednie do warunków...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.01.2012 Znaków /2 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HTTP

  Charakterystyka

  HTML pozwala publikować w Internecie dokumenty zawierające nagłówki, tekst, tabele, listy, zdjęcia, formularze, pobierać za pośrednictwem "połączeń hipertekstowych" informacje z Internetu, projektować formularze oraz umieszczać w dokumentach arkusze kalkulacyjne, klipy wideo oraz inne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.01.2012 Znaków /2 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydajność systemu informacyjnego

  Wydajność

  Zdolność systemu informacyjnego do przesyłania i przetwarzania w sensie fizycznym określonej ilości informacji w danej jednostce czasu.

  Najczęściej z powodu małej wydajności systemu informacyjnego zaczynają tworzyć się wąskie gardła w przebiegach procesów (kolejki w bankach, przestoje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.01.2012 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupa interesów

  Charakterystyka

  Grupa interesów- jest jedną z podstawowych form regulatora czyli jednostką wchodząca w skład otoczenia celowego organizacji po to aby regulować, kontrolować, wpływać na politykę i praktyki organizacji. Grupa interesów zostaje powołana przez swoich członków w celu wywierania wpływu na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.01.2012 Znaków /1 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Credit scoring

  Charakterystyka

  Credit scoring - jest to metoda oceny ryzyka kredytowego związanego z danym kredytobiorcą. Stosowana jest ona przez instytucje kredytowe do ograniczania ryzyka związanego z udzieleniem kredytu danemu podmiotowi. Ryzyko jest skwantyfikowane za pomocą formuł matematycznych, które w efekcie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.01.2012 Znaków /3 482

  praca w formacie txt

Do góry