Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Zasady zarządzania jakością

  Idea zasad

  Nowelizacja norm ISO serii 9000 z 2000 roku wprowadziła w normie 9004 zasady zarządzania jakością, których stosowanie ma ułatwić kierownictwu organizacji doskonalenie systemu jakości. Zasady te to (ISO 9004 2000, s. 17):

  orientacja na klienta, przywództwo, zaangażowanie pracowników...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.01.2012 Znaków /16 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przywództwo sytuacyjne

  Charakterystyka

  Odmiennie niż to było w przypadku innych szkół, przy nurcie sytuacyjnym nie ma krytyki poprzednich podejść. Nurt sytuacyjny mówi: Każde podejście jest dobre - musi być ono jedynie zastosowane do odpowiedniej sytuacji. Inaczej mówiąc najlepszą odpowiedzią na pytanie w jaki sposób...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.01.2012 Znaków /6 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Business intelligence

  Charakterystyka

  Business Intelligence (Inteligentne Systemy Wspomagania Biznesu)należą do grupy systemów informacyjno - decyzyjnych.

  Głównym zadaniem tych systemów jest inteligentne badanie, agregacja oraz wielowymiarowa analiza danych, które pochodzą z wielu źródeł, zarówno wewnętrznych jak i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.01.2012 Znaków /874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Windykacja

  Charakterystyka

  Windykacja - dochodzenie w sposób określony w przepisach ustawodawczych swoich praw do rzeczy lub zapłaty. Dosłownie oznacza roszczeń, obronę konieczną, a w szczególnym przypadku nawet zemstę. Większość dużych przedsiębiorstw posiada działy zajmujące się osobiście ściąganiem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.01.2012 Znaków /6 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Raport Konrada

  Charakterystyka

  12 listopada 1987 roku powstała pierwsza metoda pomiaru i zarządzania aktywami niematerialnymi (kapitałem intelektualnym) zwana Raportem Konrada. Koncepcja powstała dzięki pracy siedmiu Szwedów tworzących tzw. Grupę Konrada. Raport krytykował dotychczasowy sposób sprawozdawczości, w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.01.2012 Znaków /3 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kartoteka pracownika

  Charakterystyka

  Kartoteka pracownika jest nieodzownym elementem wspomagającym zarządzanie danymi kadrowymi pracowników i przedsiębiorstwa. Służy do ewidencji, zarządzania i gromadzenia dokumentacji kadrowo-płacowych. Ułatwia zarządzanie zasobami ludzkimi. Porządkuje i tworzy wiele dokumentów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.01.2012 Znaków /3 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Morris Llewelyn Cooke

  Morris Llewelyn Cooke, urodzony w 1872 r. w Pensylwanii, ukończył Uniwersytet w Lehigh zdobywając techniczne wykształcenie. Następnie, rozpoczął współpracę z czasopismami: "Philadelfhia Press", "Evening Telegram" i "Denver News". Wątek pracy Cooke'a, jako dziennikarza, okazał się być epizodyczny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.01.2012 Znaków /3 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania D. Hadasik

  Charakter badań

  Dorota Hadasik jest autorką 9 systemów wczesnego ostrzegania przed bankructwem przedsiębiorstw działających w Polsce. Zostały one zbudowane w oparciu o liniową wielowymiarową analizę dyskryminacyjną. Autorka posłużyła się próbami uczącymi (służącymi do zbudowania modeli) o...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.01.2012 Znaków /5 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody szkoleń

  Metoda szkolenia - działanie mające na celu uzupełnienie przez pracowników wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania zadań na aktualnym stanowisku pracy oraz stwarzania możliwości do dalszego rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji pod kątem awansu bądź zmiany organizacyjnej.

  Menadżerowie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.01.2012 Znaków /5 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt inwestycyjny

  Charakterystyka

  Popyt inwestycyjny - związany jest z planowanymi przez przedsiębiorstwa działaniami polegającymi na powiększeniu jego trwałe|zasobu trwałego tj. np. zakup maszyn i urządzeń oraz obrotowe|zasobu obrotowego, czyli powiększenie stanu zapasów.

  Źródła popytu inwestycyjnego

  Zależy on...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.01.2012 Znaków /2 568

  praca w formacie txt

Do góry