Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Bezrobocie frykcyjne

  Charakterystyka

  Bezrobocie frykcyjne jest to rodzaj bezrobocia, które dotyka między innymi absolwentów w okresie pomiędzy ukończeniem szkoły, a znalezieniem pierwszego miejsca pracy lub jest związane ze zmianą obecnego zatrudnienia.

  Dotyczy ono również osób wykonujących sezonowa|prace sezonowe...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.01.2012 Znaków /858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstw

  Charakterystyka

  Istotą wyceny przedsiębiorstwa jest podanie jego wartości wyrażonej w określonych jednostkach pieniężnych za pomocą ustalonych ocen, reguł i analiz. Znajduje ona szerokie zastosowanie przy okazji:

  zmiany formy prawnej działalności przedsiębiorstwa, zmiany stosunków...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.01.2012 Znaków /3 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów cyklu życia produktu

  Charakterystyka

  Rachunek kosztów cyklu życia produktu - obejmuje przewidywane koszty, które zostaną poniesione w czasie całego cyklu życia danego wyrobu, a także zyski osiągane z jego sprzedaży.

  W tradycyjnym rachunku kosztów rentowności sprzedaży określonego dobra często opuszcza się dwie fazy. Nie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.01.2012 Znaków /4 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie strategiczne

  Charakterystyka

  Strategiczne planowanie jest sformalizowanym procesem długofalowego planowania ukierunkowane na określanie i realizację celów organizacji. Charakteryzuje się następującymi cechami (J.A. Stoner, C. Wankel 1994, s.99-100):

  Dotyczy zagadnień podstawowych. Planowanie strategiczne udziela...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.01.2012 Znaków /5 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo Moore'a

  thumb|350px|Wzrost liczby tranzystorów w procesorach Intel do 2004 roku

  Prawo Moore'a - to sformułowane w 1965 roku przez Gordona Moora prawo, które w obecnej formie mówi, że liczba tranzystorów w układzie elektrycznym podwaja się co 18-24 miesiące.

  Historia

  Gordon Moor jest jednym z założycieli firmy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.01.2012 Znaków /3 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt zmienny

  Charakterystyka

  koszt zmienny - jest to koszt, który zmienia się wraz ze zmianami wolumenu produkcji (Begg, 2003, s. 207).

  Jest zależny od tego po prostu jaką wielkość danego dobra produkujemy, na przykład koszt zużycia energii, surowców i bezpośredniej robocizny jest zdecydowanie większy, kiedy się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.01.2012 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres projektu

  Charakterystyka

  Zakres projektu to dokument, który jest podstawą określania dalszych prac w projekcie, gdyż definiuje granice projektu. Bardzo ważne, aby właściwie określić zakres projektu, ponieważ będzie on stanowił podstawę do dalszych prac w projekcie. R. Wysocki, R. Mcgary, 2005, s. 51-52...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.01.2012 Znaków /2 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko inwestycyjne

  Charakterystyka

  Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą czy inwestujący na rynku kapitałowym jest narażony na ryzyko, gdyż zarówno przedsiębiorstwo, jak i indywidualny inwestor nie mają całkowitej pewności co do wielkości i okresu wystąpienia przyszłych przepływów pieniężnych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.01.2012 Znaków /2 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy zachęt cenowych

  Charakterystyka

  Zachęty cenowe są to bodźce stosowane względem zarówno konsumentów jak i hurtowników oraz detalistów. Ich celem jest zwrócenie uwagi na dany produkt i nakłonienie do jego zakupu, przechwycenie nowych rynków zbytu, a także wyrobienie w kliencie lojalności wobec dostawcy konkretnego dobra...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.01.2012 Znaków /1 956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projektowanie systemu celów

  Charakterystyka

  Projektowanie systemu celów obejmuje następujące etapy:

  formułowanie celów, hierarchizację celów, wybór celów, klasyfikację celów. Formułowanie celów

  Możemy wyróżnić cele ekonomiczne, które odnoszą się do efektywności działania i pozaekonomiczne (np. organizacyjne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.01.2012 Znaków /1 914

  praca w formacie txt

Do góry