Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Przeszkoda w komunikacji

  Rodzaje

  Wyróżniamy trzy podstawowe grupy przeszkód:

  przeszkody fizyczne - zakłócają odbiór przesyłanego sygnału, np. hałas młota pneumatycznego niedaleko sali wykładowej, trzaski w słuchawce telefonicznej, zakłócenia obrazu telewizyjnego w wyniku złej pogody; przeszkody semantyczne - polegają na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.01.2012 Znaków /3 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Program najlepszych praktyk

  Charakterystyka

  Technika programów najlepszych praktyk (ang. best practices) ma na celu upowszechnienie wśród pracowników organizacji najlepszych, najbardziej efektywnych i racjonalnych metod wykonywania różnego rodzaju prac dla przedsiębiorstwa.

  Sprzyjać temu mają przede wszystkim spotkania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.01.2012 Znaków /1 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwowa Inspekcja Sanitarna

  Definicja

  Państwowa Inspekcja Sanitarna PIS - organ powołany w celu ochrony zdrowia przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych. Zajmuje się nadzorem nad warunkami:

  higieny środowiska, higieny pracy w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.01.2012 Znaków /7 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otwarcie negocjacji

  Charakterystyka

  Negocjacje rozpoczyna się z reguły wystąpieniami, w których strony prezentują swoje życzenia i interesy. Podstawową rolę odgrywają tu trzy czynniki:

  Taktyki - stanowią część przyjętej strategii, obejmują zespół powiązanych logicznie manewrów, których celem jest uzyskanie celów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.01.2012 Znaków /3 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady prezentacji produktu

  Charakterystyka

  Prezentacja produktu polega na przedstawieniu zalet i korzyści danego przedmiotu potencjalnemu kupującemu. Jest jednym z etapów procesu sprzedaży, podczas którego sprzedawca przedstawia wybraną propozycję. Głównym jej celem jest sprzedaż produktu klientowi.

  Na samym początku należy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.01.2012 Znaków /4 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łatwość użytkowania systemu informacyjnego

  Łatwość użytkowania

  Odnosi się do stopnia przezwyciężenia barier psychofizycznych związanych z korzystaniem z systemu oraz zgodności z podstawowymi zasadami ergonomii.

  Łatwość użytkowania systemu informacyjnego wiąże się z odpowiednio zaprojektowanym (logicznym i przejrzystym) tzw. interfejsem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.01.2012 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie relacjami z klientem

  Jest to grupa technik i narzędzi, nazywanych również systemami CRM (ang. Customer Relationship Management), pozwalających na rejestrację wszelkich informacji o kliencie dotyczących nie tylko jego transakcji z przedsiębiorstwem (faktury, zamówienia itp.) ale również informacji o jego opinii, gustach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.01.2012 Znaków /1 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykres programowy procesu decyzji

  Charakterystyka

  Narzędzie, które pomaga w wyborze optymalnej drogi do osiągnięcia celów. Wykorzystuje symulacje możliwego przebiegu zdarzeń (J. Łańcucki 2006, s. 312). Jest podobny do diagramu systematyki (decyzyjne). Cechą wspólną jest chronologia procedur, ale wykres programowy procesu decyzji obok...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.01.2012 Znaków /2 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Infrastruktura

  Charakterystyka

  Infrastruktura (ang. infrastructure) - ogół obiektów, urządzeń i instalacji, które są niezbędne do funkcjonowania wszystkich struktur społeczno-gospodarczych. Chodzi tu przede wszystkim o kapitał rzeczowy, który wykorzystuje się do produkcji usług dostępnych publicznie, np. transportu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.01.2012 Znaków /3 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura informatycznego systemu zarządzania strategicznego

  Elementy systemu

  Podstawowe elementy systemu informatycznego wspomagającego pracę kierownictwa najwyższego szczebla to:

  Raportowanie - oprogramowanie odpowiedzialne za wizualizację (w odpowiednim formacie) danych pozyskanych z danych|baz danych przedsiębiorstwa i dostarczenie ich do kierowników zgodnie z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.01.2012 Znaków /1 479

  praca w formacie txt

Do góry