Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Stosunek pracy

  Definicja stosunku pracy

  "Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem." art. 22 k.p.

  Stosunki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.01.2012 Znaków /4 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System informacyjny

  Charakterystyka

  System informacyjny można określić jako posiadającą wiele poziomów strukturę pozwalającą użytkownikowi na przetwarzanie, za pomocą procedur i modeli, informacji wejściowych w wyjściowe. Natomiast system informatyczny jest wydzieloną, skomputeryzowaną, częścią systemu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.01.2012 Znaków /4 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Henry Laurence Gantt

  Henry Laurence Gantt to jeden z prekursorów nauki o zarządzaniu i przedstawiciel nurtu inżynierskiego. Jednym z największych jego osiągnięć było opracowanie i wdrożenie czasowo-premiowego systemu płac, zwanego niekiedy bonusowym systemem Gantta lub systemem według zadania z premią. Gantt przez wiele lat...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.01.2012 Znaków /3 801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relacje między zleceniodawcą i usługodawcą

  Relacje pomiędzy zleceniodawcą a usługodawcą w outsourcingu można przedstawić na przykładzie klasyfikacji przedstawionej przez L. Blumberga [1]. Klasyfikacja ta odzwierciedla zależności pomiędzy założeniami dotyczącymi efektów wdrożenia outsourcingu, a potrzebami w zakresie ukształtowania relacji z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.01.2012 Znaków /12 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza struktury kapitałowej

  Charakterystyka

  Kapitał jest podstawowym pojęciem ekonomii i nauk o przedsiębiorstwie. Najszerzej rozumianym jako dobra finansowe służące rozpoczęciu lub kontynuacji działalności gospodarczej. W przedsiębiorstwie, kapitał powinien stanowić wartość, która w trakcie procesów gospodarczych jest stale...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.01.2012 Znaków /6 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wycena aktywów finansowych

  Charakterystyka

  Aktywa finansowe są to aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki gospodarcze, a także prawo ono z kontraktu do otrzymania aktywów pieniężnych lub wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką gospodarczą na pożądanych przez nasza jednostkę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.01.2012 Znaków /5 806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia promocji

  Definicja

  Promocja to zbiór wszystkich środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje otoczeniu informacje o swojej działalności, produktach i usługach.

  Charakterystyka

  Promocja wpływa na szybkość sprzedaży produktów przedsiębiorstwa, ma także znaczenie dla wytworzenia oraz utrwalenia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.01.2012 Znaków /2 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Max Weber

  Max Weber (1864-1920) to jeden z głównych przedstawicieli kierunku administracyjnego. Koncepcję swą buduje na pojęciu panowania, przez które rozumie szansę posłuszeństwa pewnych osób wobec rozkazu o określonej treści. Max Weber stworzył podwaliny organizacji formalnej. Natomiast prezentowana przez...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.01.2012 Znaków /8 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określanie mocnych i słabych stron w negocjacjach

  Charakterystyka

  Przygotowując się do negocjacji każdy negocjator powinien w pierwszej kolejności poznać druga stronę, gdyż pozwala to na obranie odpowiedniego stanowiska w rozmowach. W tym celu należy zgromadzić informacje o pozycji rynkowej obu stron, przeanalizować zdobyte wcześniej doświadczenia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.01.2012 Znaków /1 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania E. I. Altmana

  Charakterystyka

  Jest to jeden ze sposobów całościowej oceny danego przedsiębiorstwa pod względem jego kondycji finansowej. Altman zbudował model, na podstawie którego można przewidzieć ewentualne problemy finansowe, określić zagrożenie związane z upadłością firmy. W tym celu dokonał wyboru...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.01.2012 Znaków /2 275

  praca w formacie txt

Do góry