Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Style komunikacji członków zespołu

  Charakterystyka

  Zespół projektowy składa się z ludzi o odmiennych, specygicznych cechach charakteru, osobowości i potrzebach. Poznanie członków zespołu i stylów komunikacyjnych jakimi się posługuja , poprawia skuteczność działania całego zespołu.

  Style komunikacji wg J. Luft i H. Ingram - Metoda...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.01.2012 Znaków /2 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motywacja pracowników w zespole projektowym

  Charakterystyka

  Motywacja, a więc prosto ujmując - procesy lub czynniki, które powodują, iż ludzie działają bądź zachowują się w określony sposób, ma szczególne znaczenie, podczas prac zespołowych. Jest ona fundamentem problemu zarządzania projektami, ponieważ od stopnia zaangażowania pracowników...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.01.2012 Znaków /5 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motywacja pracowników

  Charakterystyka

  MOTYWACJA to proces regulujący zachowania człowieka tak, aby można było osiągnąć określony wynik. Jest mechanizmem regulującym i uruchamiającym zachowanie danej osoby. To stan wewnętrznego napięcia dążący do działania w ściśle określonym kierunku, mający nieświadomy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.01.2012 Znaków /15 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy outsourcingu - Wybór dostawców usług

  Dotyczy wyboru usługodawców spośród jednostek, których umiejętności na podstawie wstępnej oceny odpowiadają w największym stopniu oczekiwaniom przyszłego zleceniodawcy. Na tym etapie powinny zostać opracowane kryteria wyboru, które będą odzwierciedlać przyczyny powierzenia im rozpatrywanych usług...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.01.2012 Znaków /3 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczony w systemie ubezpieczeń społecznych

  Definicja

  Ubezpieczony, to według ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby fizyczne podlegające jednemu z czterech typów ubezpieczeń - emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu, bądź wypadkowemu.

  Ubezpieczeniom rentowym, emerytalnemu i chorobowemu podlegać można obligatoryjnie albo fakultatywnie, a w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.01.2012 Znaków /3 810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie

  Charakterystyka

  Proces planowania w Prince2 zawiera siedem głównych składników:

  1. Projektowanie planu

  Proces ten wiąże się z decyzjami ,jakie muszą być podjęte przed rozpoczęciem planowania. Należy wybrać sposób podejścia do planowania i styl prezentacji planów. Decyduje się o narzędziach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.01.2012 Znaków /3 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia rozwoju

  Charakterystyka

  Strategia rozwoju - strategia (z grec. dowództwo) jest stale odbywającym się procesem przygotowywania i prowadzenia działań zmierzającym do realizacji pożądanego celu przy uwzględnieniu istniejących warunków, określonego miejsca i czasu.

  Dokonując wyboru strategii musimy uwzględnić:

  ...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.01.2012 Znaków /2 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik cena/zysk

  Charakterystyka

  Wskaźnik cena zysk (Price-to-Income Ratio) jest to stosunek ceny za akcje do zysku na akcje.

  Mówi on o atrakcyjności danej spółki jest ważna informacją dla inwestorów.

  C/Z = cena za akcje/ zysk na akcje

  Niski poziom wskaźnika może sugerować, że inwestycja jest korzystna, ponieważ...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.01.2012 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia produktowa

  Charakterystyka

  Strategia produktu jako podstawa zarządzania przedsiębiorstwem.

  Strategia jest jednym z najważniejszych instrumentów zarządzania drugiej połowy

  XX wieku.(Haffer M., 1998, s.61)

  W celu zapewnienia maksimum korzyści, wiele firm stosuje efektywne strategie

  i taktyki w zarządzaniu innowacjami...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.01.2012 Znaków /3 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość

  Zobacz także: pracy - projektowana - zarządzania - życia a TQM|jakość życia

  Przegląd definicji

  D. A. Garvin zaproponował podział definicji jakości na siedem kategorii: ogólne (transcendentne), związane z produkcją, związane z produktem, związane z użytkownikiem, związane z tworzeniem wartości...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.01.2012 Znaków /17 827

  praca w formacie txt

Do góry