Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  REGUŁY, METODY I PROCEDURY OCENIANIA PRACOWNIKÓW

  Przystępując do konstruowania systemowej procedury oceniania, przestrzegajmy podstawowych zasad skutecznego oceniania, które możemy sformułować tak oto:

  1.    Precyzyjne określenie przedmiotu(ów) ocen.

  2.    Jasność kryteriów oceniania: ich tzw. operacjo n a 1 i z a cj a, tj. ujęcie przedmiotów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /10 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy systemu wynagradzania

  Aby szybciej i skuteczniej wprowadzać zalecane zasady motywowania oraz realizować dotyczące go postulaty, konieczne wydaje się przeanalizowanie i opis istniejącego rzeczywiście systemu motywowania, opartego na płacach i nagrodach finansowych. Do tego celu można wykorzystać pewne podstawowe...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /1 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAKTYKA ROZMÓW OCENIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW

  Jak wspomnieliśmy, problematyka oceniania pracowników ciągle jest przedmiotem zainteresowań, szczególnie praktyków, głównie ze względu na trudności związane z ustalaniem kryteriów oceniania i praktycznym dokonywaniem ocen. Porównajmy na przykład kilku pracowników: jeden jest bardzo sumienny, choć „bez...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /12 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywiad poszukiwania motywacji jako narzędzie motywowania

  Bardzo skutecznym sposobem motywowania jest dobrze przeprowadzony „wywiad poszukiwania motywacji”. Stanowi on szczególną formę komunikacji między przełożonym i podwładnym, której celem jest uzyskanie informacji na temat dążeń, pragnień i celów pracownika, ale przede wszystkim zachęcenie go do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /5 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCENY PRACOWNIKÓW A DECYZJE KADROWE

  Ocenianie, jak powiedzieliśmy wcześniej, pełni też ważną funkcję jako podstawa decyzji personalnych. Ocena sformułowana w trakcie procesu trwającego dostatecznie długo i spełniającego kryteria metodologiczne powinna być na tyle rzetelna, aby na jej podstawie zaprojektować pewną „ścieżkę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /2 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwijanie i doskonalenie motywacji w pracy

  Poniżej zostaną zaproponowane wskazówki, które mogą się przyczynić (m.in. wg Bella, 1976) do rozwijania mechanizmów motywacji i większego zaangażowania w pracę. Celem ćwiczenia jest zastanowienie się nad możliwością ich wykorzystania i dopasowania odpowiednich dyrektyw do wybranych pracowników...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /7 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co należy zrobić, żeby sprawiedliwie ocenić i „wycenić” pracowników?

  TEST DLA WSZYSTKICH OCENIANYCH

  Odpowiedz na następujące pytania: „raczej tak” albo „raczej nie”:

  1.    Czy Twój przełożony najpierw rozmawia z Tobą o Twojej pracy, a dopiero potem o Twoich cechach, wadach lub zaletach?

  2.    Czy Twój przełożony, zanim Cię oceni, poprosi Cię o samoocenę?

  3.    Czy Twój...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWSZECHNOŚĆ OCENIANIA PRACOWNIKÓW

  Ocenianie ludzi należy do najtrudniejszych zadań przełożonych na każdym szczeblu zarządzania. Nie dlatego, że ocenianie jest czynnością rzadką, bo - jak niżej wyjaśniamy - jest wprost przeciwnie. Trudność oceniania wynika stąd, że w życiu codziennym uczymy się powstrzymywać od ocen, być...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /2 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSZTAŁTOWANIE MOTYWACJI KADRY KIEROWNICZEJ

  We współczesnym zarządzaniu ludźmi widoczna jest tendencja do skupiania wysiłków o charakterze selekcyjnym, motywującym i „rozwijającym” przede wszystkim na kadrze kierowniczej. Tendencja ta jest następstwem przekonania, że skuteczna, dobrze przygotowana kadra kierownicza weźmie na siebie obowiązek...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /14 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIEROWNIK - MENEDŻER CZY LIDER?

  Badacze i praktycy zarządzania reprezentujący tzw. nurt menedżerski w podejściu do problemu kierowania koncentrują się przede wszystkim na wiedzy o tym, co dzieje się w świecie i danej dziedzinie oraz próbują zrozumieć zjawiska zachodzące w ekonomii, zarządzaniu, finansach czy prawie, wychodząc ze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /6 468

  praca w formacie txt

Do góry