Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Proces transportu

  Cele procesu Zapewnienie ciągłości i elastyczności w transporcie produktów. Wybranie jak najbardziej korzystnej drogi i środka transportu dla klienta. Obniżenie kosztów transportu w tym przypadającego na jednostkę towaru o 0,5% do 2009r. Minimalizacja pustych przebiegów o 12% w okresie do drugiego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.02.2012 Znaków /13 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Informatyczny system zarządzania

  Charakterystyka

  Obecnie istnieje wiele różnych systemów informacyjnych zarządzania. Można tu wyróżnić: Systemy informacyjne zarządzania (MIS - Management Information Systems), systemy wspomagania decyzji (Decision Support Systems -DSS), systemy informacyjne kierownictwa (Executive Information Systems -...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.02.2012 Znaków /2 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie rozwojem firmy

  Charakterystyka

  Jest to system, którego celem jest kształtowanie postępu ekonomicznego, organizacyjnego, personalnego, informacyjnego i techniczno-produkcyjnego. Jego częścią podmiotową są instytucje zarządzania strategicznego i taktycznego a częścią przedmiotową jest działalność globalna...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.02.2012 Znaków /4 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karta projektu

  Charakterystyka

  Karta projektu to podstawowy dokument oferty projektowej. Zawiera ona wszelkie istotne informacje dotyczące projektu. Kierownik projektu, sponsor oraz klient powinni zaakceptować kartę projektu. Stanowi ona podstawę do późniejszych roszczeń. Karta powinna zawierać co najmniej:

  omówienie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.02.2012 Znaków /3 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System

  Charakterystyka

  W literaturze przez pojęcie systemu rozumie się celowo określony zbiór elementów i zbiór sprzężeń między nimi, które wspólnie określają cechy całości. Definiowanie systemu polega na wyodrębnieniu: elementów otoczenia systemu, istotnych sprzężeń między elementami systemu oraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.02.2012 Znaków /1 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepływy towarów w systemie logistycznym

  Charakterystyka

  Towary w postaci nabywanych surowców, materiałów, a także półproduktów pochodzących od dostawców wyróżniane są obok ludzi, energii i informacji wśród elementów zasilania na wejściu do logistyczny przedsiębiorstwa|systemu logistycznego przedsiębiorstwa. Działalność logistyczna...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.02.2012 Znaków /2 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota komunikowania

  Charakterystyka

  Komunikacji nie da się uniknąć, ani ominąć we współczesnym świecie. Komunikujemy się z innymi a także z samym sobą poprzez rozmyślanie. Istnienie człowieka nie jest możliwe bez mówienia, pisania słów, używania gestów. Jest ona różnie pojmowana, chociaż wszyscy zgadzają się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.02.2012 Znaków /2 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Informatyczne systemy zarządzania produkcją

  Geneza

  Rozwój informacyjny|systemów informacyjnych wspomagających stosowanie metod sterowania produkcją, zaowocował już w latach 60-tych stworzeniem standardów MRP|MRP, w ramach których zastosowanie systemów informatycznych sprzężone było ze zmianami w organizacji i zarządzaniu, a zwłaszcza...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.02.2012 Znaków /2 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje zarządzania strategicznego

  Charakterystyka

  Przedstawione poniżej zestawienie działań (funkcji) realizowanych w procesie zarządzania strategicznego, jest ujęciem bardzo ogólnym. Zawartość kategorii zawiera szerszy opis metodologiczny oraz prezentacja metod i technik szczegółowych stosowanych w poszczególnych etapach procesu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.02.2012 Znaków /2 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wycena wartości firmy

  Charakterystyka

  Wycena polega na pomiarze i ustaleniu wartości firmy. Miarą siły każdego przedsiębiorstwa jest jego wartość w jednostkach pieniężnych. Jednak wartości firmy ze względu na trudność zagadnienia i niejednorodne traktowanie nie jest łatwa w wycenie. Mówiąc o wartości firmy mamy na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.02.2012 Znaków /2 815

  praca w formacie txt

Do góry