Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  ISO 27001

  Charakterystyka

  System zarządzania bezpieczeństwem informacji obejmuje swoim zakresem tworzenie polityki bezpieczeństwa na poziomie strategicznym, szacowanie ryzyka wystąpienia zagrożeń, określanie i wdrażanie zabezpieczeń służących wyeliminowaniu tych zagrożeń, a także monitorowanie systemu za...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.02.2012 Znaków /2 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fazy konfliktu

  Charakterystyka

  Przebieg każdego konfliktu podzielić można na różne etapy, odznaczające się pewnymi swoistymi cechami. Chociaż każdy konflikt jest inny, to w licznych przypadkach fazy, przez które konflikt przechodzi, wykazując znaczne podobieństwa. Różne typy konfliktów mogą charakteryzować się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.02.2012 Znaków /2 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza systemowa

  Charakterystyka

  Analiza systemowa to "dziedzina wiedzy dotycząca poznania układów organizacyjnych i sposobów ich działania. Umożliwia łączenie dorobku różnych dziedzin nauki wokół wybranych problemów. Ma charakter interdyscyplinarny i syntetyzujący, służąc projektowaniu przyszłych struktur i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.02.2012 Znaków /3 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  C2C

  Charakterystyka

  C2C (ang. Consumer-to-Consumer), czyli relacje klient-klient w internetowej sferze działalności handlowej.

  Relacje typu C2C przedstawiają interakcje zachodzące pomiędzy różnymi konsumentami lub grupami konsumentów. Zgodnie z art.22 cywilny|kodeksu cywilnego (k.c.) za konsumenta uważa się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.02.2012 Znaków /2 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adresowalność informacji

  Charakterystyka

  Adresowalność informacji to cecha mówiąca o tym, że każda informacja powinna być skierowana do konkretnego odbiorcy i dostosowana do jego indywidualnych potrzeb pod względem zakresu przedmiotowego dokładności i aktualności. s.78

  Adresowalność pojedynczej informacji można ocenić w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.02.2012 Znaków /961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania C. L. Merwina

  Charakterystyka

  Merwin przeanalizował w swojej pracy 938 przedsiębiorstw amerykańskich, z czego 538 przedsiębiorstw "bankrutów" i 401 "niebankrutów". Grupa przedsiębiorstw zwanych "bankrutami " obejmowała przedsiębiorstwa wykreślone z rejestru handlowego w latach 1926-1936.Wyniki swoich badań C.L Merwin...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.02.2012 Znaków /2 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucja zarządzająca

  Charakterystyka

  Instytucja zarządzająca - (ang. Managing authority), jest to minister lub organ administracji publicznej odpowiedzialny za realizację operacyjny|programu operacyjnego lub za nadzorowanie wykorzystania środków pochodzących z Budżetu Europejska|Unii Europejskiej.

  Środki to pochodzą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.02.2012 Znaków /1 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inteligencja emocjonalna

  Geneza pojęcia

  Koncepcja inteligencji emocjonalnej pojawiła się w czasie, gdy coraz bardziej intensywniej niż kiedykolwiek poszukujemy odpowiedzi na zadawane pytanie o źródło osiągnięć życiowych. Stawiano sobie coraz częściej pytania jak to się dzieje, że osoby o wysokim ilorazie inteligencji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.02.2012 Znaków /9 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjotechnika

  Charakterystyka

  Proces tworzenia porządku społecznego wymaga świadomego wywierania nacisku na przyswajanie wzorców kulturowych, tworzenia podstawowych wartości czy akceptowania norm społecznych. Socjotechnika w odniesieniu do grup społecznych bądź też całego społeczeństwa dotyczy racjonalnego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.02.2012 Znaków /7 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór środka transportu

  Charakterystyka

  Transport - wszelkie czynności powodujące fizyczne przemieszczenie produktów w przestrzeni, czyli z miejsca nadania do wyznaczonego miejsca odbioru w odpowiednim czasie, w nienaruszonym stanie i po wcześniej ustalonym przez obie strony koszcie. Zobacz także: międzynarodowa.

  Rodzaje środków...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.02.2012 Znaków /4 174

  praca w formacie txt

Do góry