Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Proces zarządzania rozwojem gminy

  Cele procesu

  Cele ogólne procesu:

  Przygotowanie sprawozdań dotyczących inwestycji . Sporządzenie analiz dotyczących szans i zagrożeń (turystyka, wpływ środowiska ) Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Pozyskiwanie dotacji unijnych

  Cele efektywnościowe:

  Zwiększenie ilości pozyskiwanych środków...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011 Znaków /13 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Macierz Hofera

  Charakterystyka

  Macierz Hofera to jedno z narzędzi służących do określenia oceny pozycji strategicznej przedsiębiorstwa, wyznaczonej przez jej czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Piętnastopolowa macierz stworzona przez CH.W. Hofera jest rozwinięciem macierzy ADL i McKinsey'a i jest szczególnie przydatna...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011 Znaków /2 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie środowiskowe - efekty ekonomiczne

  Wpływ na środowisko naturalne

  Działalność gospodarcza człowieka nie pozostaje bez negatywnego wpływu na środowisko. Ważne jest to, aby to niekorzystne w ostatecznym rozrachunku dla człowieka oddziaływanie ograniczyć i niepożądane skutki zminimalizować. Jednocześnie należy dążyć do wykorzystania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011 Znaków /9 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aleksiej Kapitonowicz Gastiew

  Aleksiej Kapitonowicz Gastiew (1882-1941) był przedstawicielem nurtu inżynierskiego (industrial engineering) w nauce organizacji i zarządzania. Nurt ten zajmował się organizacją procesów produkcyjnych i usługowych w różnych dziedzinach gospodarki.

  A. K. Gastiew pracował jako robotnik metalowiec, ale po...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011 Znaków /2 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość w administracji publicznej

  Jakość usług

  Jest to "zdolność zaspokajania wymagań klientów usług dzięki cechom, jakie ma usługa" (J. Altkorn, T. Kramer 1998, s.100). Klient wydaje opinię o jakości usługi nie tylko na podstawie jakości technicznej (materialne środki świadczenia usługi), ale także na podstawie jakości...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.03.2011 Znaków /4 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wynagrodzenie

  Elementy wynagrodzenia

  Wynagrodzenie jest zapłatą za pracę wykonaną na rzecz pracodawcy przysługującą z tytułu zawarcia stosunku pracy (np. umowy). W szerokim ujęciu za wynagrodzenie uznaje się także korzyści niepieniężne, a nawet niematerialne odnoszone przez pracownika w związku z wykonywaną...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.03.2011 Znaków /12 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje akwizycji

  Charakterystyka

  Najczęstszym rodzajem akwizycji jest akwizycja "twarzą w twarz" gdy klient ma bezpośredni kontakt z akwizytorem (inaczej przedstawicielem handlowym). Podczas tego rodzaju akwizycji akwizytor przestawia potencjalnemu nabywcy ofertę, przeprowadzając równocześnie sondaż potrzeb klienta i stara...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.03.2011 Znaków /3 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikty w organizacji procesowej

  Świadomość występowania niebezpieczeństw

  Organizacja procesowa w literaturze przedmiotu oraz w różnych artykułach przedstawiana jest zazwyczaj w pozytywnym świetle, zachwala się liczne jej zalety i wskazuję jako model funkcjonowania przedsiębiorstwa dostosowany do dynamicznie zmieniającego się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.03.2011 Znaków /5 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efektywność szkoleń

  Nie wystarczy wydać pieniądze na szkolenie. Trzeba być jeszcze pewnym, że wydało sie je dobrze i przyniesie to pozytywne skutki. Dlatego większość racjonalnie zarządzanych organizacji ocenia skuteczność lub efektywność szkoleń.

  Twórcą najbardziej rozpowszechnionego modelu, który ocenia szkolenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /4 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces oceny pracowników

  Cele procesu

  Cele ogólne:

  Wartościowanie cech osobowych, postaw, zachowań oraz poziomu wykonania zleconych zadań Otrzymanie informacji zwrotnej o efektach pracy, oczekiwaniach przełożonego oraz o mocnych i słabych stronach pracowników. Zaspokojenie odczuwanej przez pracowników potrzeby oceny własnej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /16 252

  praca w formacie txt

Do góry