Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Genchi Genbutsu

  Charakterystyka

  Genchi Genbutsu to jeden z elementów filozofii budującej specyficzną organizacyjna|kulturę organizacyjna w japońskich korporacjach. Ten element został jako pierwszy wdrożony przez Toyotę, obecnie jest wdrażany przez jednostki biznesowe na całym świecie. Genchi Genbutsu w dosłownym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.03.2011 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transakcje wewnątrz struktury organizacyjnej

  W obrębie przedsiębiorstwa złożoną strukturę rynku z charakterystycznymi transakcjami wymiany zastępuje przedsiębiorca - koordynator działań. Podstawowe znaczenie mają w tym przypadku pozycja przedsiębiorcy jako przełożonego i jego wpływ na wykonywanie zadań przez podwładnych, oraz niskie koszty...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.03.2011 Znaków /3 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Romuald Kolman

  Kolman.jpg

  Życiorys

  Kolman Romuald Stanisław Antoni ur. 17 czerwca 1922 r. we Lwowie, Absolwent Politechniki Wrocławskiej - 1951, dr nauk techn. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 1959, dr hab. WAT, Warszawa 1962, prof. nadzw. 1971, prof. zw. 1985.

  Politechnika Wrocławska: mł. asystent, asystent 1949-51...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.03.2011 Znaków /2 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Autonomiczny system zarządzania jakością

  Charakterystyka

  A. Stabryła zaproponował model autonomicznego zarządzania jakością|systemu zarządzania jakością (ASZJ) obejmującego wszystkie dziedziny działalności organizacji (rys). Model wydziela poziom strategiczny - opracowanie strategii i jakości|audyt - oraz operacyjny obejmujący wdrożenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.03.2011 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sterowanie Etapem

  Charakterystyka

  Sterowanie etapem (SE) jest głównym mechanizmem w projektach zarządzanych zgodnie z PRINCE2. Właścicielem procesu, w którym wykonuje się większość działań związanych z bieżącym zarządzaniem projektu, jest kierownik projektu.

  Cały etap powinien być realizowany jako ciągły cykl...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.03.2011 Znaków /2 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologiczne oddziaływanie kolorów

  Charakterystyka

  Wyróżnia się cztery zasadnicze kolory, które różnią się sposobem, w jaki przetwarzane są przez nasz mózg, a należą do tej grupy czerwony, niebieski, żółty i zielony.

  Te kolory kolejno są związane ze stroną fizyczną, umysłową, emocjonalną oraz z zachowaniem równowagi między...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.03.2011 Znaków /1 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Taguchi

  Wprowadzenie

  Za jedno z najbardziej istotnych wyzwań, stojących przed przedsiębiorstwami chcącymi sprostać wymogom globalnej konkurencji uważa się potrzebę wykorzystywania efektywnych technologii produkcji umożliwiających eliminację odchyleń poziomu jakości produktu oraz odchyleń w procesach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.03.2011 Znaków /8 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces badania rynku

  Cele procesu

  Cele związane z istnieniem projektu:

           Określenie preferencji rynkowych          Dopasowanie oferty do zapotrzebowania na rynku          Maksymalne wykorzystanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.03.2011 Znaków /13 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces rekrutacji

  Cele procesu Zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników. Badanie kompetencji kandydatów. Minimalizacja pustych wakatów. Skrócenie czasu rekrutacji do 2 tyg. Zmniejszenie liczby osób rezygnujących z posady w ciągu 3 miesięcy z 10 do 1os. Skrócenie okresu dostosowującego nowego pracownika do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.03.2011 Znaków /14 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Użytkownik informacji

  Użytkownik informacji

  Człowiek jest podstawowym elementem różnorakich procesów informacyjnych, występując na wielu ich etapach, realizującym różnorodne funkcje i zadania. Jednak celem informacyjny|systemu informacyjnego jest zaspokajanie informacyjne|potrzeb informacyjnych użytkowników - odbiorców...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.03.2011 Znaków /7 411

  praca w formacie txt

Do góry