Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - Ekonomia

  W tej dziedzinie na rozwój zarządzania strategicznego wpływ miały przede wszystkim teoria firmy, rynków i konkurencji oraz wiele dyscyplin ekonomicznych stosowanych, jak ekonomika przemysłu czy analiza projektów inwestycyjnych. Wpływ też miały dyscypliny funkcjonalne, jak marketing, zarządzanie finansami...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /max Dodano /22.03.2011 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła oraz kierunki rozwoju zarządzania strategicznego

  Jak już wspomniałem zarządzanie strategiczne, jako wyodrębniona dyscyplina nauko­wa, powstało dopiero w latach 50. obecnego stulecia. Źródła tej nauki są jednak bardzo bo­gate! Już w starożytnych Atenach stratedzy byli odpowiedzialni za prowadzenie wojen pod okiem najwyższych urzędników państwa. Jednak...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /max Dodano /22.03.2011 Znaków /2 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie strategii i zarządzania strategicznego

  Rozwój zarządzania strategicznego jako jednej z dziedzin nauk zarządzania jest w rzeczywistości stosunkowo nowym przedsięwzięciem. Zarządzanie strategiczne, jako wyod­ręb­niona dyscyplina, powstało dopiero w latach 50. obecnego stulecia. Należy przy tym za­znaczyć, iż prawdziwą lokomotywą w zakresie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /max Dodano /22.03.2011 Znaków /7 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ informacji na proces decyzyjny

  Charakterystyka

  Znaczenie różnego rodzaju informacji dla podejmowania decyzji zilustrowano na poniższym rysunku, który przedstawia schemat procesu rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Ilość i jakość posiadanych przez decydenta informacji wpływa na efektywność i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.03.2011 Znaków /1 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt

  Charakterystyka

  Popyt - ogólnie rzecz biorąc popyt to ilość dobra, jaką nabywcy są w stanie zakupić przy różnych poziomach ceny, zamiar i oferta kupna poparte odpowiednią sumą pieniędzy, jaką dysponuje ewentualny nabywca (J.Beksiak 2001, s.38).

  Wielkość popytu zależy przede wszystkim od ceny:...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.03.2011 Znaków /1 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Outsourcing kapitałowy

  Dotyczy on, jak już wspomniano wydzielania funkcji pomocniczych realizowanych dotychczas przez przedsiębiorstwo we własnym zakresie. Rozwiązanie takie wymaga przeprowadzenia restrukturyzacji firmy. Polega bowiem na utworzeniu nowego podmiotu gospodarczego (spółki - córki), w którym przedsiębiorstwo...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.03.2011 Znaków /3 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Downsizing

  Charakterystyka

  Zespół działań podejmowanych przez kierownictwo (kadrę zarządzającą) organizacji w celu poprawienia jej efektywności i konkurencyjności na rynku. Downsizing, który najczęściej bywa kojarzony z redukcją personelu, polega na obniżce kosztów przedsiębiorstwa, a także skali jego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.03.2011 Znaków /2 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie strukturalne

  Charakterystyka

  Bezrobocie strukturalne jest związane z niedopasowaniem popytu na pracę oraz podaży siły roboczej. Zjawisko to może stanowić wypadkową zmian w popycie konsumentów oraz wprowadzaniu nowych technologii zastępujących pracę ludzi (na przykład nowoczesne linie technologiczne).

  Tego typu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.03.2011 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolenie wyrównawcze

  Charakterystyka

  Szkolenie wyrównawcze to szkolenie skierowane dla uczestników, którzy nie posiadają wymaganej wiedzy i umiejętności niezbędnych na dane stanowisko lub do uczestniczenia w danym projekcie czy cyklu szkoleniowym. Najczęściej są to szkolenia z zakresu skutecznej komunikacji lub...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.03.2011 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przegląd zarządzania

  Definicja

  Zgodnie z definicją zawartą w pkt. 5.6 normy PN-EN ISO 9001:2008 przegląd zarządzania jest to przeprowadzany przez najwyższe kierownictwo organizacji przegląd systemu zarządzania jakością. Jak precyzuje dalej norma ISO przegląd ten powinien być przeprowadzany w zaplanowanych odstępach czasu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.03.2011 Znaków /4 091

  praca w formacie txt

Do góry