Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Strategiczne planowanie a strategiczne zarządzanie

  Planowanie strategiczne jest procesem prowadzącym do sformułowania zamiarów, celów, strategii oraz środków koniecznych do ich realizacji. W takim ujęciu można je przedstawić w postaci poniższego schematu, w którym sformułowany plan strategiczny będzie obejmował:

  plan obrotu i rynku,

  plan...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /max Dodano /22.03.2011 Znaków /4 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja pojęć. Czynności planistyczne

  H. Kreikebaum ściśle rozróżnia pojęcia: planować, planowanie i plan1. Planować dosłownie znaczy: zaprojektować szkic, schemat. Z kolei przez pojęcie planowania należy rozumieć „ukierunkowaną na przyszłość działalność różnych planistów w organizacji”. Planowanie to także określanie celów i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /max Dodano /22.03.2011 Znaków /2 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plan strategiczny

  Planowanie strategiczne to bardzo istotny i nieodłączny element procesu zarządzania strategicznego, wynikający z analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia a także uruchamiany po etapie sformułowania, opracowania i wyborze strategii.

  W latach 60. problem strategii często był błędnie utożsamiany z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /max Dodano /22.03.2011 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cel i zakres analizy strategicznej

  Jak to udokumentowano w punktach poprzednich strategia firmy wynika z usto­sunkowania się kierownictwa do wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Ana­liza tych czynników jest warunkiem koniecznym do opracowania różnych wariantów strategii. Analiza strategiczna pozwala na określenie pozycji strategicznej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /max Dodano /22.03.2011 Znaków /4 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza strategiczna

  Analiza strategiczna stanowi podstawę do sformułowania strategii. Jej miejsce w procesie zarządzania przedstawiłem w poprzednim rozdziale. Analiza powinna się koncentrować na wykrywaniu problemów i wykorzystaniu ich wzajemnego oddziaływania w ramach systemu strategicznego. Należy wyróżnić trzy grupy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /max Dodano /22.03.2011 Znaków /4 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy procesu zarządzania strategicznego

  Zarządzanie strategiczne obejmuje dwa odrębne, ale operacyjnie współzależne procesy, a mianowicie: formułowanie strategii oraz jej implementację. Formułowanie strategii opiera się na identyfikacji i ocenie potencjalnych szans i zagrożeń, analizie możliwych alternatyw przyszłego działania i wyborze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /max Dodano /22.03.2011 Znaków /6 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne koncepcje strategii rozwoju firmy

  Zanim skoncentruję się na przedstawieniu najważniejszych strategii, należy podkreś­lić, że w przedsiębiorstwach zdywersyfikowanych rozróżnia się dwa rodzaje czy też dwa pozio­my strategii: ogólną strategię przedsiębiorstwa formułowaną na poziomie naczelnego kierownictwa firmy - tzw. corporate...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /max Dodano /22.03.2011 Znaków /9 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie strategiczne a teoria firmy

  Teoria firmy była już wspominana w niniejszym opracowaniu jako jedna z wielu dyscyplin, które miały silny wpływ na rozwój zarządzania strategicznego. Warto jednak po­nownie podkreślić, iż teoria firmy czy wzrostu firmy to dyscyplina ściśle teoretyczna, podczas gdy zarządzanie strategiczne jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /max Dodano /22.03.2011 Znaków /2 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - Cybernetyka

  Teoretyczne i metodologiczne podstawy wywodzące się z cybernetyki, to przede wszystkim teoria systemów oraz teoria gier. Zwłaszcza ta pierwsza jest szeroko stosowana w zarządzaniu strategicznym. Teoria gier stanowi również bazę metodyczną dla zarządzania strategicznego opisując proces konkurencji.

  Z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /max Dodano /22.03.2011 Znaków /5 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - Teorie organizacji i zarządzania

  W tym zakresie na rozwój zarządzania strategicznego wpływ mają: teoria behawio­ralna, ilościowa teoria zarządzania oraz podejście sytuacyjne.

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /max Dodano /22.03.2011 Znaków /158

  praca w formacie txt

Do góry