Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Analiza krzywej doświadczenia

  Krzywa doświadczenia dotyczy koncepcji opisywania przebiegu kosztów w za­leżności od wielkości produkcji. Pojęcie krzywej doświadczenia zostało wprowadzone przez Boston Consulting Group w 1966 r. Wywodzi się ona z zauważonego już dużo wcześniej zjawiska zwanego efektem doświadczenia.

  Krzywa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /2 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Punktowa ocena atrakcyjności sektora

  Metoda ta ma charakter ilościowy w przeciwieństwie do klasycznej analizy Portera, należy ją jednak traktować jako drugi etap analizy sektora o większym stopniu precyzji, choć mniej szczegółową. Punktem wyjścia przy ocenianiu i porównywaniu atrakcyjności sektorów jest w tym przypadku lista kryteriów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /3 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza atrakcyjności sektora oparta na metodzie Portera

  Podstawą jest tutaj lista pytań, odpowiedzi na które dają ogólną ocenę atrakcyjności ba­danego sektora. Pozwalają one także sporządzić zestaw szans i zagrożeń. Poniżej przedstawiona jest wspomniana lista zagadnień:

  ilu konkurentów jest wewnątrz sektora i jakie są ich udziały;

  jakie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy strategiczne

  Określenie strategii działania kluczowych konkurentów sektora pozwala na usta­lenie tzw. grup strategicznych. M. E. Porter twierdzi, że jest to „taka grupa firm w sek­torze, która stosuje taką samą lub podobną strategię według wymiarów strategicz­nych”1. Oznacza to, że składa się ona z konkurujących ze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /4 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura konkurencji wewnątrz sektora

  W celu zbadania natężenia walki konkurencyjnej wewnątrz sektora należy naj­pierw określić jego strukturę, sposób podziału rynku oraz strategie stosowane przez wiodących uczestników.

  Pierwszym etapem analizy strukturalnej wewnątrz sektora jest określenie stop­nia koncentracji. Silna koncentracja sektora...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siła oddziaływania dostawców

  Czynniki wpływające na siłę oddziaływania dostawców stanowią analogię do wymienionych powyżej - budujących pozycję odbiorców. Grupa dostawców dysponuje siłą, gdy:

  jest bardziej skoncentrowana niż sektor odbiorców,

  istnieje niewielka liczba obecnych i potencjalnych substytutów,

  dostawcy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /1 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siła oddziaływania nabywców

  Pozycja przetargowa przedsiębiorstw danego sektora zależy od kilku istotnych czynników. Przede wszystkim, zgodnie z podstawową tezą ekonomii, zależy od relacji podaż - popyt. Ze względu na nią możemy wyróżnić rynek klienta oraz producenta.

  Siła przetargowa nabywców jest w rzeczywistości kształtowana...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /2 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenie ze strony wyrobów substytucyjnych

  H. Kreikebaum wymienia kilka podstawowych determinant zagrożenia substy­tucją1. Można tu mówić o cenach względnych produktów substytucyjnych, stopniu zainteresowania substytucją ze strony odbiorców, czy też o kosztach przestawienia pro­dukcji. M. Porter podkreśla z kolei, że wpływ wyrobów substytucyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /1 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bariery wejścia

  W literaturze tematu wymieniana jest szeroka lista tychże barier. Są to: ekono­mika skali, zróżnicowanie wyrobów, potrzeby kapitałowe, dostęp do kanałów dystry­bucji, sytuacja kosztowa niezależna od skali, polityka państwa (przepisy, bariery celne)1. H. Kreikebaum rozszerza ten temat przytaczając jako...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /6 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenie ze strony nowych oferentów

  Nowi producenci wnoszą do sektora nowe zdolności produkcyjne, zasoby i wal­czą o udział w rynku. Należy jednak wyraźnie zdefiniować i podkreślić różnicę pojęć „produkt nowy” i „substytut”.

  Produkt nowy jest odmianą produktu wytwarzanego w sektorze, ma podobne lub identyczne cechy użytkowe, różni...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /1 392

  praca w formacie txt

Do góry