Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Obiektywne mierniki kredytowe

  Zdolność kredytową możemy oceniać według 2 aspektów:

  pod względem formalno - prawnym

  pod względem merytorycznym.

   

  To właśnie ocena zdolności kredytowej od strony merytorycznej opiera się na 2 grupach czynników: personalnych i ekonomicznych.

  Pierwsze z nich są niestety nie w pełni...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /1 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Subiektywne mierniki kredytowe

  Zdolność kredytową możemy oceniać według 2 aspektów:

  pod względem formalno - prawnym

  pod względem merytorycznym.

   

  To właśnie ocena zdolności kredytowej od strony merytorycznej opiera się na 2 grupach czynników: personalnych i ekonomicznych.

  Pierwsze z nich są niestety nie w pełni...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monitoring kredytowy

  System bieżącej i systemowej weryfikacji zdolności kredytowej klienta w toku funkcjonowania kredytu.

  Monitoring dotyczy obserwacji w 4 obszarach:

  personalnej zdolności kredytowej (stosunek z bankiem, stan zdrowia czy kwalifikacje zawodowe)

  ekonomicznej zdolności kredytowej (sposób kierowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /3 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenie koncentracji kredytowej

  Uregulowania normatywne dotyczą m.in. stopnia koncentracji zaangażowania kredytowego banków. Suma wierzytelności banku u jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych ze sobą kapitałowo i organizacyjnie, ponoszących wspólne ryzyko gospodarcze, nie może przekroczyć 25 % kapitałów banku. Chodzi o sumę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /2 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedury oceny zdolności kredytowej

  Bank uzależnia przyznanie kredytu – jego wysokość, termin spłaty i oprocentowanie – od zdolności kredytowej kredytobiorcy, rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z jego oprocentowaniem w umownych terminach spłaty, przy czym kredytobiorca ma obowiązek...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /5 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena zdolności kredytowej

   

  Bank uzależnia przyznanie kredytu – jego wysokość, termin spłaty i oprocentowanie – od zdolności kredytowej kredytobiorcy, rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z jego oprocentowaniem w umownych terminach spłaty, przy czym kredytobiorca ma obowiązek przedłożyć dokumenty i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /5 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki wpływające na zwiększenie ryzyka kredytowego

  Zagrożenie ryzykiem kredytowym uzależnione jest działaniem bardzo wielu czynników. Generalnie ujmując możemy podzielić je na:

  zewnętrzne (niezależne od banku)

  ekonomiczne (stan gospodarki kraju, polityka RPP i NBP - stopy procentowe NBP, uwarunkowania ekonomiczne w procesach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /1 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko kredytowe, pojęcie klasyfikacja

  Ryzyko kredytowe uważane jest za największy i najbardziej charakterystyczny rodzaj ryzyka bankowego.

  dywersyfikacja rodzajów kredytów;

  dywersyfikacja kredytów gospodarczych miedzy różne branże;

  rodzaje i wysokość zabezpieczeń;

  stosowane standardy kredytowe.

  Istotne przy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /4 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mierniki oceny płynności

  Ocena płynności finansowej banku wymaga stosowania odpowiednich instrumen­tów pomiaru. Znane są dwa typy instrumentów, a mianowicie:

  wskaźniki absolutne;

  - wskaźniki względne.

  Wskaźniki absolutne wskazują na rozmiary nadwyżki lub niedoboru płynności:

  nadwyżka/ niedobór = płynne aktywa -...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /7 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola i monitoring płynności

  Kontrola i monitoring płynności służą zapobieganiu wystąpienia ryzyka. Polegają one na stałej obserwacji pozycji płynności banku. Głównym narzędziem jest zestawienie przewidywanych przepływów środków pieniężnych. Sporządzanie zestawienia przebiega w dwóch fazach:

  W pierwszej fazie bilans...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /2 237

  praca w formacie txt

Do góry