Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Organizacja wirtualna

  Tradycyjne organizacje mają wyraźnie określone granice, wnętrze organizacji jest wyraźnie oddzielone od jej otoczenia, występuje wyraźny podział na pracowników i klientów. Nowoczesne narzędzia i systemy wspomagania zarządzania oraz konieczność i łatwość nawiązywania kontaktów współpracy między...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /1 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura produkcyjna

  Instytucji gospodarczej jest to układ komórek produkcyjnych, ich wzajemne powiązania i koordynacje, a także zakres i formy specjalizacji tych komórek w procesie produkcyjnym. Może ona przybierać postacie:

  struktury przedmiotowej - w wydziałach produkcyjnych grupuje się różnorodne stanowiska robocze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /3 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacyjne struktury smukłe i płaskie

  Wyodrębnia się ze względu na liczbę poziomów kierownictwa, przy danej liczbie pracowników wykonawczych.

  Struktura smukła charakteryzuje się dużą liczbą poziomów hierarchicznych i małą rozpiętością zarządzania. Stwarza ona możliwość operatywnego zarządzania zespołem bezpośrednich podwładnych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /1 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura organiczna

  Należy do elastycznych struktur organizacyjnych klasyfikowanych według kryterium rozpiętości kierowania. Ma ona charakter organizacji inwencyjno-kreatywnej zdolnej do przewidywania, zabezpieczania się i reagowania na niespodziewane zmiany zachodzące w bardzo niepewnym, zmiennym i złożonym otoczeniu. W takim...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /2 772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktury zadaniowe

  Tworzą konkretne zespoły problemowe, zwane też projektowymi, powoływane w celu realizacji określonych zadań wielowymiarowych. Zespoły problemowe (zadaniowe) mogą pełnić wiele różnorakich funkcji (analityczno-diagnostycznych, projektowych, wdrożeniowych, organizatorskich, technicznych, ekonomicznych i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /2 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura zespołowo - łańcuchowa

  Powstała jako odpowiedź na dynamizację warunków otoczenia, w jakich współcześnie działają instytucje, a także jako odpowiedź na rozbudowę i skomplikowanie procesów decyzyjnych i co się z tym wiąże konieczność zespołowego rozwiązywania trudnych problemów zarządzania i podejmowania decyzji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /2 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura zespołowa

  Polega na tworzeniu doraźnych zespołów zadaniowych. Po sformułowaniu celu (zadania) naczelny kierownik powołuje kierownika zespołu zadaniowego, który dobiera sobie potrzebnych specjalistów z różnych zespołów istniejącej struktury. Na czas pracy w zespole zadaniowym są oni wyłączeni ze swoich...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /1 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura hybrydowa zarządzania

  Jest rozbudowaną strukturą macierzową przez uwzględnienie regionów zbytu jako trzeciego wymiaru zintegrowanego z wymiarami funkcjonalnym i przedmiotowym oraz przez stworzenie możliwości włączenia do części zmiennej struktury komórek sztabowych. W podstawowym modelu struktury hybrydowej uwzględnia się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /2 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura dywizjonalna zarządzania

  Instytucją powstała w rezultacie poszukiwania bardziej doskonałych rozwiązań strukturalnych w zarządzaniu pozwalających neutralizować braki klasycznych struktur organizacyjnych. Jest ona zmodyfikowaną strukturą sztabowo-liniowąze zdecentralizowanymi segmentami (dywizjonami) o wysokim stopniu kompetencji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /1 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura macierzowa zarządzania

  Charakteryzuje się odejściem od tradycyjnego założenia, iż formalna struktura organizacyjna jako całość powinna być systemem stałym i trwałym. W tej strukturze udało się połączyć dodatnie cechy struktur sztabowo-liniowych z właściwościami struktury zadaniowej. W strukturze macierzowej wyodrębnia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /3 491

  praca w formacie txt

Do góry