Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Kontrola wstępna (ex antę)

  Polega na tym, że pewnego rodzaju sprawdzenie zgodności z obowiązującymi normami jest realizowane, zanim zostaną wykonane jakiekolwiek działania realne.

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJE ZARZĄDZANIA - KONTROLOWANIE

  rejestracja, przesyłanie, przetwarzanie, przechowywanie i udostępnianie informacji o przebiegu procesów eksploatacyjnych, produkcji i usług

  kontrola stopnia realizacji założonych w planie celów i zadań eksploatacyjnych, produkcyjnych, usługowych

  analiza przyczyn odchyleń od założonych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka powinna być informacja

  aktualna - dotyczy tego odcinka rzeczywistości, który jest właśnie opisywany,

  dokładna - powinna być podana w takiej postaci, aby mogła być użytecznie wykorzystana,

  pełna - wszechstronnie opisuje stan faktyczny, nie ogranicza się do opisu fragmentu rzeczywistości. Informacja pełna...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady, których przestrzeganie powinno podnieść efektywność

  Należy dążyć do tego, by samemu być rozumianym przez innych, ale również umieć rozumieć innych,

  Uzmysłowienie sobie, jaki jest styl, którym porozumiewamy się na co dzień, poznanie stylu osób, z którymi najczęściej się komunikujemy.

  W usprawnieniu procesu komunikowania się pomaga także znajomość:...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASYFIKACJA POTRZEB ( HIERARCHIA POTRZEB MASLOW ' A )

  Spełnienie się - potrzeba tworzenia, uczestnictwa, pozycji socjalnej,

  Potrzeby własne - potrzeba zrozumienia samego siebie, szacunku do własnej osoby,

  Potrzeby socjalne - potrzeba akceptacji, zrozumieni9a i sympatii środowiska,

  Potrzeby bezpieczeństwa - potrzeba bezpieczeństwa przed...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /6 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potrzeby a Potrzeba

  Potrzeby - motywacja działa przez zmianę poziomu zaspokajania potrzeb, podstawową rzeczą jest poznanie potrzeb człowieka.

  POTRZEBA - subiektywny stan nierównowagi między poziomem oczekiwań a poziomem ich zaspokojenia.

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motywacja w koncepcjach X,Y McGregora:

  • teoria X - system motywacyjny pracownika opierający się na wydawaniu poleceń i egzekwowaniu pożądanych zachowań poprzez groźbę kary, leniwa, nieskłonna do odpowiedzialności i zaangażowania w sprawy organizacji natura pracownika,

  • teoria Y - pozytywne oddziaływanie mające na celu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motywowanie w ujęciu czynnościowym i rezultatowym

  W ujęciu czynnościowym - jako określone działanie na ludzi w celu spowodowania ich określonych zachowań

  W ujęciu rezultatowym - to chęć zachowania w określony sposób. Jako rezultat procesu motywowania zachowanie to powinno polegać na:

  czynnym działaniu pożądanym przez...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja motywowania

  Polega na wywoływaniu u podwładnych właściwego stosunku do powierzonych im zadań. Każda organizacja tworzy własny system motywacyjny, którego celem jest zachęcanie pracowników do podejmowania działań korzystnych dla organizacji. Problematyka motywacji jest przedmiotem zainteresowania wielu dziedzin...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJE ZARZĄDZANIA - MOTYWOWANIE (PRZEWODZENIE)

  określenie polityki kadrowej

  określenie systemu ocen efektów pracy

  określenie zasad motywowania

  określenie narzędzi motywowania

  określenia zasad szkolenia i doskonalenia kadr

  tworzenie warunków pracy stymulujących efektywność działań

  tworzenie zasad motywacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /719

  praca w formacie txt

Do góry