Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Diagnoza w projekcie

  Charakterystyka

  Diagnostyka jako umiejętność rozpoznawania rzeczywistego stanu badanych obiektów występuje w wielu dziedzinach. Stanowi zespół czynników poprzedzających wybór i podjęcie decyzji, co do celu działania i sposobu jego osiągania. Celem diagnozy jest zrozumienie jej potencjału teraz i w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.03.2011 Znaków /2 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System informacji marketingowej

  Charakterystyka

  System informacji marketingowej (SIM) to ogół ludzi, sprzętu, procedur oraz technik gromadzenia, porządkowania, przetwarzania, a następnie udostępniania na czas przejrzystych i dokładnych informacji dla osób podejmujących decyzje dotyczące marketingu.

  Podsystemy

  W systemie tym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.03.2011 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundusz ubezpieczeń społecznych

  Charakterystyka

  Instytucja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych została wprowadzona przez ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest państwowym funduszem celowym. Takie określenie - funduszu celowego - znajdujemy w art. 51 ww. ustawy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.03.2011 Znaków /2 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emile Francois Rimailho

  Emile Francois Rimailho (1864-1954)

  Działalność

  1894- Rimailho w randze kapitana artylerii zostaje asystentem generała Charlesa Sainte-Claire Ceville'a.

  1912- zostaje oddelegowany do pracy w Ośrodku Wyższych Studiów Wojskowych.

  1914-1918- dowódca 58 dywizji wojsk artyleryjskich

  1918- podejmuje wykłady...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.03.2011 Znaków /4 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ technologii informacyjnych na strategię

  Charakterystyka

  Podstawowe pytanie zadawane przez kierowników przedsiębiorstw, brzmi: jak technologia informacyjna może wspomóc realizację strategii przedsiębiorstwa? Poniżej przedstawione zostaną możliwości, jakie daje technologia informacyjna w przypadku realizacji różnych strategii zarządzania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.03.2011 Znaków /1 621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Outsourcing

  Przekazywanie na zewnątrz przedsiębiorstwa niektórych funkcji i komórek z różnych dziedzin działalności i korzystanie z usług i produktów oferowanych przez zewnętrzne firmy. Cel: koncentracja na podstawowej działalności i obniżenie kosztów w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorstwo pozbywa się przede...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ufo Dodano /24.03.2011 Znaków /9 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Benchmarking procesów

  Benchmarking definiowany jest jako porównywanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie z bezpośrednimi konkurentami oraz z firmami z innych branż, uznanych za liderów. Doskonalenie procesów przedsiębiorstwa następuje przez uczenie się od najlepszych: "podglądanie" firm, u których dany problem jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ufo Dodano /24.03.2011 Znaków /3 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bussines Process Reengineering

  Metoda gruntownego przekształcania całościowych procesów przedsiębiorstwa. Odejście od tradycyjnych struktur funkcjonalnych na rzecz zespołów realizujących dane proces od początku do końca.

  Reengineering jest nową koncepcją modelu przedsiębiorstwa. Reengineering sprawia, że przestają mieć znaczenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ufo Dodano /24.03.2011 Znaków /6 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lean Management

  Cel: poprzez zmiany stopniowe ciągle odchudzanie przedsiębiorstwa ze zbędnych elementów. Idea metody to unikanie marnotrawstwa (pierwsze zastosowania w koncernie Toyota, system kanban, późniejszy just in time). Poprzez usprawnianie wszystkich procesów projektowych, inwestycyjnych, wytwórczych i usługowych chce...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ufo Dodano /24.03.2011 Znaków /7 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mapa procesu

  Mapa procesu stanowi jedno z najważniejszych narzędzi usprawniania procesów.

  Celem stosowania mapy procesu jest opisanie wszystkich działań i podmiotów uczestniczących w procesie, w kolejności chronologicznej i logicznej. Mapa procesu jest przedstawiana w postaci graficznej oraz opisu słownego działań...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ufo Dodano /24.03.2011 Znaków /1 617

  praca w formacie txt

Do góry