Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Indywidualizm

  Charakterystyka

  Pojęcie to charakteryzuje silne poczucie niezależności i odrębności osobistej oraz postępowanie odbiegające od ogólnie przyjętych wzorów i norm.

  Jest to doktryna filozoficzna, zgodnie z którą istotne znaczenie przyznawano tylko jednostkom. Wiąże się z przekonaniem o szczególnej roli...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011 Znaków /1 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie zakresem Etapu

  Charakterystyka

  Aby możliwe było osiągnięcie jak najlepszych wyników projektu, powinno się go podzielić na mniejsze części. Pomoże to wówczas zespołowi projektowemu skoncentrować się na wytworzeniu konkretnych produktów. Podział na mniejsze części sprawia, że można zwrócić baczniejszą uwagę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011 Znaków /4 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model strategii Ansoffa

  Charakterystyka

  Model strategii H. I. Ansoffa jest wykorzystywany przez przedsiębiorstwa do wyboru najlepszego rynku dla jego produktów. Autor zakłada cztery możliwe strategie rozwoju przedsiębiorstwa dla dwóch zmiennych decyzyjnych - produktu i rynku. Zarówno dla produktu, jak i dla rynku rozważa się dwie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011 Znaków /2 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykres Bernatene-Gruna

  Charakterystyka metody

  Jest to wykres pozwalający na rejestrację, krytyczną ocenę i analizę badanej procedury oraz wyciągnięcie wniosków co do kierunków zmian i usprawnień jej przebiegu" Można przy jego pomocy zaprojektować nową procedurę. Graficzne przedstawienie przebiegu badanej procedury za...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011 Znaków /3 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia zbierania śmietanki

  Charakterystyka

  Polega na stosowaniu zawyżonych cen w krótkim okresie. W ten sposób wyceniane produkty są zwykle nowościami lub wersjami najbardziej poszukiwanymi spośród wszystkich dostępnych. Produkty te mają relatywną przewagę konkurencyjną, ponieważ popyt na nie, przynajmniej w fazie początkowej-...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011 Znaków /1 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sukces przedsiębiorstwa - determinanty

  Charakterystyka

  Określając tradycyjne czynniki sukcesu organizacji można wykorzystać ujęcie przedstawione przez R. Ashkenasa, D. Ulricha, T. Jicka oraz S. Kerra [1]. Autorzy wyróżnili:

  wielkość organizacji - im większa organizacja tym wyższa efektywność produkcji, czy usług, tym łatwiej także...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.03.2011 Znaków /6 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady planowania finansowego

  Charakterystyka

  Zasady planowania finansowego opierają się na analizie danych finansowych przedsiębiorstwa, a następnie ustaleniu celów, jakie mogą być zrealizowane przy danych możliwościach finansowych. Należy pamiętać o prawidłowej rachunkowości, ciągłości prowadzenia finansów firmy oraz dużej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.03.2011 Znaków /3 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Delegowanie uprawnień

  Definicja

  Delegowanie zadań, uprawnień i obowiązków należy do podstawowych czynności w każdej organizacji. Najprościej delegowanie można określić jako wręczanie władzy innym. Zgodnie z definicją, jest to przekazywanie określonym pracownikom do wykonania zadania, które leży w zakresie działania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.03.2011 Znaków /2 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zysk

  Charakterystyka

  Zysk to dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa, oznacza, że ma ono wyższe przychody niż koszty ich uzyskania. Inaczej, jest to "nadwyżka wartości sprzedaży nad ogólnymi wydatkami; wynagrodzenie dla firm za angażowanie jej zasobów w warunkach ryzyka w celu zaspokojenia potrzeb odbiorców...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.03.2011 Znaków /5 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapytanie o realizację

  Service Delivery Architecture (SDA)

  Określenie to nie posiada dotychczas powszechnie wykorzystywanego odpowiednika w terminologii polskiej. SDA można jednak potraktować jako zestaw pytań dotyczący charakterystyki wypracowanych przez potencjalnych zleceniobiorców sposobów realizacji rozpatrywanych rodzajów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.03.2011 Znaków /827

  praca w formacie txt

Do góry