Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Synektyka Gordona

  Wprowadzenie

  Synektyka jest metodą twórczego rozwiązywania problemów, która wykorzystuje zdolność i pojemność ludzkiego umysłu do łączenia razem na pozór niepowiązanych ze sobą elementów, co z kolei motywuje umysł do poszukiwania nowych idei i rozwiązań w wybranym przez nas problemie. Twórcą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.03.2011 Znaków /4 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zależności organizacyjne

  Charakterystyka

  Strukturę organizacyjną jakiejś całości można zdefiniować jako całokształt stosunków między elementami tej całości lub elementami a całością, rozpatrywany ze względu na współprzyczynianie się elementów do powodzenia całości. Struktura ta powstaje w wyniku tworzenia stanowisk...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.03.2011 Znaków /3 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Determinanty popytu turystycznego

  Czynniki ekonomiczne

  Popyt na specyficzne usługi turystyczne jest dodatnio skorelowany ze wzrostem poziomu dochodów realnych ludności. Wraz ze wzrostem zamożności mieszkańców danego kraju, w tym ze wzrostem poziomu rozwoju gospodarczego, rośnie skłonność do przeznaczenia wolnych środków finansowych na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.03.2011 Znaków /4 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl życia produktu

  Definicja

  Model rozwoju przedsiębiorstwa może być utożsamiany z jego strategią, zgodnie z którą przedsiębiorstwo postępuje w swoich działaniach. Opisując wykorzystywane przez przedsiębiorstwa strategie można oprzeć się na koncepcji cyklu życia produktu (sektora) zgodnie z którą wyróżnić można...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.03.2011 Znaków /3 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Empatia

  Charakterystyka

  Empatia jest jedną z cech osobowości, której istota polega na umiejętności wczucia się w sytuację i odczucia drugiego człowieka, a przede wszystkim, na umiejętnym dostosowaniu się i reakcji w odpowiedzi na te odczytane emocje.

  Najistotniejszym elementem empatii jest dążenie do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.03.2011 Znaków /2 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejście procesowe

  Ewolucja podejścia procesowego

  Podejście procesowe jest podejściem dynamicznym do zarządzania. Jego genezy można upatrywać w szkoła zarządzania|klasycznej szkole zarządzania: w organizacji procesów produkcyjnych i badaniach ergonomicznych. Rozwój podejścia można obserwować w systemowa|analizie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.03.2011 Znaków /3 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Negocjacje ze związkami

  Definicje

  Negocjacje jest to proces komunikacji, w którym występują przynajmniej dwie strony (np. pracodawca i pracobiorca) mające przeciwstawne interesy, rozwiązują zaistniałe rozbieżności i spory oraz dokonują wspólnych rozstrzygnięć. zawodowe|Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.03.2011 Znaków /2 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo wzrastającej produkcji

  Charakterystyka

  Prawo wzrastającej produkcji (autor: Karol Adamiecki)

  W miarę wzrostu wydajności, koszt jednostki produktu zmniejsza się i osiąga swą optymalną wielkość, poza którą dalszy nakład pracy I środków przestaje być ekonomiczny

  Interpretacja

  Każda firma posiada tzw koszty stałe i koszty...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011 Znaków /670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metafora organizacji

  Charakterystyka--

  Teorie i wyjaśnienia dotyczące organizacji opierają się najczęściej na metaforach. To upraszcza problemy i prowadzi do postrzegania organizacji w charakterystyczny, jednak mocno ograniczony sposób. Także nadużywanie metafor prowadzi do ich ograniczonego rozumienia. Dzięki metaforom...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011 Znaków /3 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spin-off

  Określenie to stosowane było w przeszłości (do I połowy XX wieku) w sytuacjach, kiedy innowacje (zwykle dotyczące produkcji) wypracowane w przemyśle zbrojeniowym, pierwotnie uznawane za nieprzydatne w innych dziedzinach były wykorzystywane w innych gałęziach przemysłu lub nawet w pozostałych jednostkach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011 Znaków /3 990

  praca w formacie txt

Do góry