Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Modele strategicznego zarządzania kadrami

  Zarządzanie kadrami to zbiór działań, które umożliwiają ludziom pracującym i zatrudnionym ich organizacjom uzgodnienia w obszarze spraw pracowniczych, a ponadto zapewniają warunki realizacji tych uzgodnień. Model strategicznego zarządzania kadrami to wzorcowy system założeń, który zawiera koncepcję...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.03.2011 Znaków /1 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczenie marketingowe

  Charakterystyka

  Analiza szans i zagrożeń a także mocnych i słabych stron firmy jest podstawą planowania strategii marketingowej. Analiza ta dotyczy w szczególności otoczenia marketingowego przedsiębiorstwa. Pozwala ona na wypełnienie funkcji marketingowych w przedsiębiorstwie.

  Otoczenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.03.2011 Znaków /2 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Outsourcing marketingu

  Charakterystyka

  Outsourcing jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin. Początkowo odnosił się jedynie do działań firmy, które nie zaliczały się do podstawowych, na przykład remonty, utrzymanie czystości w biurach. Jednakże dzisiaj obowiązuje zasada, że firma powinna zlecać na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.03.2011 Znaków /2 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  C2B

  Charakterystyka

  C2B (skrót ang. consumer to business) to jedna z kategorii e-commerce, procesu sprzedawania i nabywania usług oraz produktów. Prościej można powiedzieć, że to nic innego jak zawieranie transakcji handlowych, prowadzonych za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem rozwiązań...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.03.2011 Znaków /1 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Homogenizacja kultury

  Charakterystyka

  Homogenizacja jest procesem prowadzącym do wyłaniania się z różnych składników ostatecznie jednorodnej substancji. Najczęściej termin ten kojarzony bywa z przemysłem spożywczym, jednak w dobie współczesnej globalizacji dotyczyć może wielu płaszczyzn życia społecznego, w tym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.03.2011 Znaków /2 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja usług turystycznych

  Charakterystyka

  Wzrost znaczenia usług i ich rynkowy charakter oraz gwałtowny rozwój turystyki, to jedne z ważniejszych cech polskiego rynku. Zaistnienie procesów integracyjnych w polityce i gospodarce, liberalizacja w przekraczaniu granic - znoszenie barier wizowych, celnych i walutowych zwiększa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.03.2011 Znaków /6 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Open Source

  Charakterystyka

  Open Source jest ruchem na rzecz otwartego oprogramowania, którego celem jest dążenie do tego, aby istniał swobodny i wolny dostęp do oprogramowania przez wszystkich użytkowników. Jest to także odłam Wolnego Oprogramowania.

  Ruch ten założony został przez grupę informatyków...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.03.2011 Znaków /3 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPMP

  Stowarzyszenie Project Management Polska

  Stowarzyszenie Project Management Polska to organizacja, która skupia specjalistów z dziedziny zarządzania projektami. Jej wiodącym celem jest pomoc w rozwoju kariery project managerów. Jest on urzeczywistniany m.in. poprzez: pośrednictwo w wymianie doświadczeń...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.03.2011 Znaków /1 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura promienista

  Geneza struktury promienistej

  Podejmowanie zadań wymagających pracy wielu ludzi powoduje, że konieczne staje się wprowadzenie podziału czynności oraz hierarchii. Takie rozwiązania pojawiały się od dawna, choć niesformalizowane. Trudno sobie bowiem wyobrazić, że kilkanaście tysięcy lat temu w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.03.2011 Znaków /3 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ganttproject

  Charakterystyka

  GanttProject - jest to darmowy program, umożliwiający planowanie projektu za pomocą Gantta|wykresu Gantta. GanttProject pozwala w łatwy sposób podzielić projekt na zadania, ustalić powiązania między nimi oraz zarządzać zasobami ludzkimi.

  GanttProject jest w całości napisany w języku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.03.2011 Znaków /3 897

  praca w formacie txt

Do góry