Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Role i kompetencje współczesnego pionu personalnego

   

  ROLE MENEDŻERA PERSONALNEGO

  Partner strategiczny

  Wewnętrzny przedsiębiorca

  Ekspert ds. administracji ZL

  Przywódca – lider zespołu

  Inspirator zmian

   

  KOMPETENCJE MENEDŻERA PERSONALNEGO

   

  Wyobraźnia ekonomiczna

  Kompetencje typowe dla wyższej kadry...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie ZZL

   

  Głównymi zasobami, jakimi dysponuje kierownictwo przedsiębiorstwa są środki produkcji, zasoby finansowe i zespoły ludzkie. Zarządzanie jest procesem pozyskiwania, rozdysponowania i efektywnego wykorzystania tych zasobów. W tym sensie zarządzanie ludźmi stanowi pewien aspekt ogólnego zarządzania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /5 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specyfika zasobów ludzkich organizacji

   

  Specyfika ta przejawia się w dwóch podstawowych kwestiach, odróżniających zasoby ludzkie od pozostałych zasobów:

  optymalizacji wykorzystania zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie,

  sposobie w jaki człowiek staje się zasobem przedsiębiorstwa.

  Ad.1. Optymalizacja wykorzystania rzeczowych i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /9 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza i sens organizacji przedsiębiorstwa

   

  Przedsiębiorstwo jest wytworem jednostki lub zbioru jednostek, powołanym przez nie do realizacji ich celów gospodarczych. Jeżeli powołanie przedsiębiorstwa wymaga wynajęcia ludzi, to jego utworzenie powołuje do życia pewną formę organizacji społecznej. Organizacja ta powstaje wtedy, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /5 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie zarządzania organizacją

   

  Wszelkie działania zbiorowe ludzi, które cechują się tak czy inaczej pojmowanym porządkiem społecznym są regulowane przez pewne społeczne mechanizmy koordynacji i kontroli tych działań. Istnieją cztery główne mechanizmy takiej regulacji:

  1)mechanizm rynku,

  2)mechanizm administracji,

  3)mechanizm...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /3 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejska Nagroda Jakości

  Model Europejskiej Nagrody Jakości

  500px

  Rys.1. Model Europejskiej Nagrody Jakości

  Europejska Fundacja Zarządzania Jakością (EFQM) opracowała model doskonałości, który opisuje europejskie podejście do systemu zarządzania jakością (rys. 1). Składa się on z dziewięciu obszarów:

  przywództwo -...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.03.2011 Znaków /4 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  M-handel

  Charakterystyka

  M-handel (m-commerce) jest szczególną formą elektroniczny|handlu elektronicznego wyróżniająca się zastosowaniem urządzeń mobilnych i nowej technologii komunikacyjnej przy zawieraniu transakcji biznesowych.

  Za pomocą dostępnych technologii informatycznych m-handel umożliwia dokonywanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.03.2011 Znaków /1 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces analizy strategicznej

  Cele procesu

  Cele szczegółowe procesu:

  Przedstawić szereg propozycji nowych narzędzi badawczych, stanowiących zarówno oryginalne propozycje autorów, jak i będących efektem adaptacji i rozwinięcia metod stosowanych w innych obszarach oraz dokonano systematyki stosowanych dotychczas metod analizy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.03.2011 Znaków /9 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siła robocza

  Charakterystyka

  Siła robocza, zwana też podażą pracy to liczba osób, które są aktywne zawodowo. Są to osoby w wieku produkcyjnym (w Polsce jest to przedział wiekowy 18-59 dla kobiet oraz 18-64 dla mężczyzn), które są zdolne do pracy i gotowe do jej podjęcia na typowych warunkach dla danej gospodarki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.03.2011 Znaków /1 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Outsourcing taktyczny

  Traktowany jest jako narzędzie rozwiązywania problemów związanych z działalnością przedsiębiorstwa, a dotyczących przede wszystkim: niedostatecznej ilości środków inwestycyjnych, niewystarczających kompetencji decyzyjnych w realizacji rozpatrywanych zadań, funkcji, czy także procesów, braku dostępu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.03.2011 Znaków /2 793

  praca w formacie txt

Do góry