Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Prawny aspekt stosunku pracy

   

  Podstawowe zasady prawa pracy zawarte są w Rozdziale II Ustawy Kodeks pracy. Do najważniejszych z nich należą m.in. prawo do swobodnego wyboru pracy (poza ograniczeniami wynikającymi z innych przepisów), równego traktowania, godziwego wynagrodzenia za pracę, prawo do wypoczynku. Państwo ustala minimalną...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /2 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alienacja i dezalienacja pracy

   

  Koncepcja pracy – jako czynności specyficznie ludzkiej, kreującej człowieka jako gatunek i warunkującej jego nieustanny rozwój, występuje w różnych wariantach w głównych prądach europejskiego humanizmu – od marksizmu do myśli chrześcijańskiej. Praca jako jeden z celów życia człowieka, jego godności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /1 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określenie płacy indywidualnej

   

  Gdy posiadamy klasyfikację stanowisk i tabele płac, powstaje problem, co ma określać płacę danego indywidualnego pracownika? Od czego zależeć powinny podwyżki płacowe? Kiedy, za co i o ile powinny rosnąć płace?

  Choć rezultaty (osiągnięcia) wydają się najlepszym kryterium, to bierze się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /1 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje płac

   

  Płaca, jako cena płacy czy też kategoria dochodu jest wynagrodzeniem za usługę pracy i znajduje ona odzwierciedlenie w jej funkcjach. Najczęściej wymienia się cztery podstawowe funkcje: dochodową, kosztową, motywacyjną i społeczną. Można je analizować z punktu widzenia interesów zarówno pracodawcy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /4 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy wynagrodzeń

   

  Istnieje bardzo wiele różnych form płac, z których pracodawca może skorzystać przy wynagradzaniu pracownika za jego pracę.

  forma czasowa, zwaną inaczej dniówką – polega ona na wynagradzaniu pracy płacą zasadniczą i stałymi dodatkami np. za staż pracy. Ta forma płacy jest jednak...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /2 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie wynagrodzenia

   

  Wynagrodzenie oznacza – w węższym sensie – zapłatę za pracę. W literaturze można zauważyć, że niekiedy używa się zamiennie terminów: wynagrodzenie i płaca. Niekiedy pojęcie wynagrodzenia ma znaczenie szersze. M. Kostera i S. Kownacki wymieniają pięć podstawowych typów wynagrodzeń, a...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /1 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozmowa oceniająca.

   

  Arkusz ocen wykorzystywany w rozmowie oceniającej nie jest prostym formularzem administracyjnym, ale przewodnikiem, bodźcem do refleksji. Synteza wyników jest ważniejsza od miejsca konkretnego krzyżyka w odpowiedniej kratce formularza.

  Każde kryterium oceny winno odnosić się do osądu relatywizowanego do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /1 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowanie rozmowy oceniającej.

   

  Zarówno oceniający, jak i oceniany winni przygotować się do rozmowy. Oceniany powinien przygotować prezentację osiągniętych wyników w stosunku do zadań wcześniej mu postawionych oraz opracować swój ”bilans aktywności zawodowej”. Bilans służy za podstawę wymiany stanowisk w trakcie rozmowy i winien...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /1 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skala BARS

   

  Skala BARS jest jednym z najbardziej precyzyjnych narzędzi oceny pracowników, dającym możliwość dokonania rzetelniejszych ocen w porównaniu ze skalami punktowymi. Podstawą skal behawioralnych jest analiza zadań szczególnie znaczących na danym stanowisku. Do zadań wyłonionych w wyniku takiej analizy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /2 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontekst wewnętrzny

   

  1. Wiek i wielkość organizacji. Wpływ tych uwarunkowań wydaje się być oczywisty: inaczej wyglądają struktury organizacji starych i wielkich, a inaczej młodych, o małych rozmiarach. Nie można bezkrytycznie przenosić rozwiązań strukturalnych sprawdzających się w małych organizacjach, np. ... na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /4 041

  praca w formacie txt

Do góry