Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Modele negocjacji zbiorowych

   

  Cechy modelu:

  Jednoszczeblowość negocjacji

  Przewaga negocjacji na szczeblu przedsiębiorstwa

  Dominacja zakładowych układów zbiorowych

  Mały stopień uzwiązkowienia

  Niski stopień partycypacji pośredniej

  Partycypacja bezpośrednia

  Silna pozycja pionu ZZL

  Mały...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie negocjacji zbiorowych

   

  Negocjacjami zbiorowymi nazywamy wszelkie negocjacje, które mają miejsce między pracodawcą (ich grupą lub organizacją) i co najmniej jedną organizacją pracowników, w celu:

  Określenia warunków pracy i zatrudnienia

  Uregulowania stosunków między pracodawcami i pracownikami

  Uregulowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /5 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dział Personalny w kształtowaniu stosunków pracy

   

  Rola działu personalnego w dziedzinie rozwijania harmonijnych stosunków w przedsiębiorstwie jest duża, ale powinien on w tym zakresie współpracować także z kierownictwem firmy. Zadania działu personalnego w tej materii można określi następująco:

  Znajomość praw pracowniczych i ich...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /1 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolenia pracownicze w Polsce.

   

  . Szkolenia pracowników w polskich organizacjach są ważne ze względu na dwie podstawowe przesłanki:

  coraz silniejszą i bardziej agresywną konkurencję na polskim rynku,

  sytuację gospodarczą Polski, która powoduje, że wiele organizacji znajduje się w ciężkiej sytuacji finansowej co...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /2 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  E-learning

   

  Najogólniej rzecz ujmując, określenia e-learning używa się w odniesieniu do uczenia się wspomaganego komputerowo. E-learning stosowany jest coraz szerzej do kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych, z wynikami dydaktycznymi przewyższającymi w istotny sposób skuteczność wszelkich klasycznych metod...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolenia outdoor

   

  Szkolenia outdoor, jak sama nazwa wskazuje, dzieją się poza drzwiami sali szkoleniowej. Przebiegają w terenie, mniej lub bardziej przyjaznym dla człowieka. Szkolenia outdoor polegają na spontanicznym, zespołowym działaniu. Czasem opierają się na zadaniach wymagających dużego wysiłku, czasem odwagi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /1 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mentoring

   

  Mentoring jest to taki układ, w którym osoba z dużym praktycznym doświadczeniem i sukcesami zawodowymi przyjmuje zadanie wprowadzania do firmy i pomocy w rozwoju nowych pracowników. Proces taki przybiera wiele form. Znane są przypadki, gdy uczeń zaczynał ubierać się i zachowywać podobnie jak jego mentor...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /1 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Coaching

   

  Pojęcie „coaching” nie posiada bezpośredniego polskiego odpowiednika. Jego treść i znaczenie jest więc różnie interpretowane w języku polskim. Ogólnie rzecz ujmując, coaching oznacza partnerski sposób dzielenia się przez kierownika – coach’a, wiedzą z podległymi mu pracownikami, który ma na celu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /1 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najczęstsze naruszenia kontraktu pracowniczego

   

  Ostatnią część niniejszego rozdziału stanowi krótki przegląd nieprawidłowości występujących w polskich przedsiębiorstwach. Informacje zawarte w sprawozdaniu Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy za rok 2005 rysują ogólny obraz najczęściej łamanych przywilejów i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /9 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etyczny aspekt stosunku pracy

   

  Powszechnie uważa się, że aspekt ten jest pewną formą ograniczenia żądań, oczekiwań, stron kontraktu pracowniczego. W sytuacji braku równowagi w potencjałach, możliwościach, sile obu stron kontraktu, strona posiadająca większe zasoby, podlega silniejszej presji, silniejszym naciskom również o...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /4 296

  praca w formacie txt

Do góry