Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Praca w domu

   

  Często nazywana jest praca chałupniczą. Osoby wykonujące ten rodzaj pracy są pracownikami zależnymi. Wykonują ją jednak poza zakładem pracy, w miejscu przez siebie wyznaczonym. Z wykonywanych zadań pracownicy są rozliczni przez pracodawcę, tym niemniej pozostają poza jego kontrolą. Jest to element...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /1 827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Telepraca

   

  Telepraca to metoda organizowania i wykonywania pracy, w której poważna część pracy pracownika wykonywana jest poza siedzibą firmy, albo tam gdzie dostarcza się produkt oraz gdy praca wykonywana jest przy wykorzystywaniu technologii informacyjnej i technologii transmisji danych, a w szczególności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /1 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

   

  Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy jest najważniejsza formą elastyczności zatrudnienia. Zainteresowanie pracą niepełnowymiarową wynika z szerokich możliwości, jakie ta forma zatrudnienia stwarza w zakresie zaspokajania różnorodnych potrzeb rynku pracy. Pracownikom umożliwia dostosowanie długości...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Outsourcing

   

  Outsourcing oznacza wykorzystywanie zasobów zewnętrznych, jest definiowane również jako wydzielenie ze struktury organizacyjnej danego podmiotu określonej funkcji i przekazanie jej zewnętrznej jednostce gospodarczej. Istota outsourcingu tkwi w skoncentrowaniu się danego podmiotu gospodarczego na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /1 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa zlecenie i umowa o dzieło

   

  To forma kontraktowania pracy zawierana z pracownikami na wykonanie konkretnego zadania, wygasającego w momencie jego wykonania. Należy odróżnić je od outsourcingu, ponieważ na ogół nie skutkuje długotrwałą i stałą współpraca partnerską, nie wiąże się z działaniami strategicznymi firm oraz nie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /1 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwolnienia pracowników

   

  Redukcja zatrudnienia jest jednym z najtrudniejszych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi. Dla względnie sprawnego przeprowadzenia redukcji zatrudnienia niezbędne jest opracowanie z odpowiednim wyprzedzeniem działań, które doprowadzą do uzyskania właściwego poziomu zatrudnienia. Takim działaniem jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /4 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie dla menedżerów

   

  Przed przystąpieniem do rokowań, negocjatorzy reprezentujący zarząd przygotowują i dopracowują strategie i propozycje jakie mają zamiar przedstawić. W szczególności można wyróżnić cztery sfery tych przygotowań:

  opracowanie konkretnych propozycji zmian gotowych do bezpośredniego wprowadzenia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /4 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwiązywanie sporów

   

  Mimo, że pożądanym wynikiem negocjowania kolektywnego jest zgoda obu stron, co do warunków zatrudnienia, często zdarza się, że negocjatorzy nie są zdolni do osiągnięcia porozumienia przy stole negocjacyjnym. W tych sytuacjach stosuje się kilka alternatyw, by rozwiązać ten impas. Najczęściej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /5 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Negocjacje ciągłe

   

  W związku z tym, że różne rządowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ciągle komplikują sytuacje zarówno dla związków zawodowych, jak i pracodawców, a wskaźnik zmian w środowisku wciąż się zwiększa, to często negocjacje między pracownikami a zarządem zamieniają się w ciągłe...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /1 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie związków zawodowych

   

  Podobnie jak zarząd związki zawodowe potrzebują przygotować się do negocjacji przez zbieranie informacji. Im więcej dokładnych informacji związki zawodowe zdobędą, tym mogą być bardziej przekonywujące podczas negocjacji. Negocjacje są główną metodą, przy pomocy której związki zawodowe mogą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /1 465

  praca w formacie txt

Do góry