Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Gospodarka magazynowa

  Metody analizy gospodarki magazynowej

  Analizę gospodarki magazynowej można przeprowadzać stosując różne metody. Najbardziej rozpowszechniona jest analiza wskaźnikowa. Polega ona na obliczeniu określonych wskaźników, a następnie na interpretacji wyniku i wyciągnięciu wniosków.

  Najczęściej do analizy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.04.2011 Znaków /14 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych

  Charakterystyka

  Zasada rozmieszczania zadań, uprawnień i odpowiedzialności jest jednym z elementów budowy struktury organizacyjnej. Jest ona ważnym elementem konstrukcyjnym w tworzeniu struktury, gdyż określa w jaki sposób uprawnienie decyzyjne mają być rozłożone między poszczególne stanowiska w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.04.2011 Znaków /2 771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Controlling finansowy

  Charakterystyka

  Controlling finansowy jest częścią controllingu przedsiębiorstwa. Jego zadaniem jest zapewnienie płynności finansowej, czyli zdolności przedsiębiorstwa do wypełniania zobowiązań płatniczych w każdym czasie.

  Zadanie to można przedstawić w postaci trójfazowego cyklu:

  planowanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.04.2011 Znaków /5 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda

  Charakterystyka

  Rozróżnienia określeń metody i techniki dokonał min. Z. Martyniak [1]. Autor wyjaśnił pojęcie metody jako systematyczny sposób postępowania, a więc skład i układ jego stadiów. Zdaniem Z. Martyniaka metoda charakteryzująca się wysokim stopniem uszczegółowienia staje się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.04.2011 Znaków /470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady komunikowania werbalnego

  Komunikacja werbalna stanowi obiekt badań od wielu lat. Znajomość procesów komunikowania międzyludzkiego ma duże znaczenie dla wyjaśniania mechanizmów kształtujących zachowania społeczne człowieka. Powstało wiele teorii dotyczących funkcji języka, jedną z nich jest teoria Grace A. DeLaguna, która...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.03.2011 Znaków /5 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekrutacja On-Line

   

  We współczesnym zarządzaniu zasobami ludzkimi również w Polsce obok programów komputerowych coraz większą rolę zaczynają spełniać Internet i Intranet. Najbardziej popularnym sposobem wykorzystania Internetu w pracy działów HR jest e-mail – electronic mail czyli po prostu poczta elektroniczna. Coraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /2 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy zatrudnienia

   

  Formy zatrudnienia, można podzielić na typowe (standardowe) i nietypowe ( niestandardowe). Typowe formy zatrudnienia opierają się na ścisłej zależności między pracownikiem a pracodawcą. Zależność ta, jakkolwiek stopniowo się zmniejsza, obowiązuje do dziś. Wiąże się to niewątpliwie z sytuacją...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /1 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrudnienie tymczasowe

   

  Praca tymczasowa cieszy się coraz większą popularnością w Polsce, mimo że wciąż brakuje konkretnych uregulowań prawnych tej formy elastycznego zatrudnienia. Umowa o pracę tymczasową jest rozwiązaniem korzystnym dla pracodawców i pracowników. Pierwszym zapewnia znaczne obniżenie kosztów pracy, a dla...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /3 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wypożyczanie pracowników

   

  Jest nazywane inaczej praca okresową, bowiem po upływie okresu zatrudnienia, pracownik wraca do stanu oczekiwania. Ta forma polega na zatrudnieniu pracowników jednego przedsiębiorstwa w innym na określony czas lub w celu wykonania zleconego zadania. Wypożyczony wykonawca jest zwykle zainteresowany...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /2 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca na wezwanie

   

  Jest taką formą pracy, kiedy pracodawca może wezwać pracownika do świadczenia pracy w dowolnym przez siebie wybranym momencie. Pracownik pozostaje przez cały czas do dyspozycji pracodawcy, podejmuje natomiast pracę tylko w momencie wezwania do jej świadczenia. Praca ta może przyjmować formę pracy na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /1 005

  praca w formacie txt

Do góry