Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  MNPV

  Charakterystyka

  MNPV - METODA ZMODYFIKOWANEJ NPV (MODIFIED NET PREZENT VALUE - MNPV)- metoda oceny projektów gospodarczych, która opiera się na założeniu iż dodatnie przepływy pieniężne netto powinny być reinwestowane przy innej stopie reinwestycji niż stopa dyskonta przyjęta dla ocenianej inwestycji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.04.2011 Znaków /3 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikt społeczny

  Charakterystyka

  Konflikt społeczny to proces wzajemnego oddziaływania na siebie podmiotów, w którym występuje świadomość faktycznej wyimaginowanej niezgodności celów i interesów, zmierzających do wymuszenia zmiany podjętych lub zamierzonych działań drugiej strony i/lub do zaskoczenia przeciwników...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.04.2011 Znaków /4 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Baza danych

  Charakterystyka

  "Bazy danych" (ang. "R"elation "D"atabase "M"anagement "S"ystem) RDBMS- rodzaj komputerowego zbioru kartotek, magazyn inaczej danych o określonej budowie.baza danych jest modelowym ujeciem fragmentu rzeczywistości bedącego przedmiotem zainteresowania osób, instytucji,organizacji, firm...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.04.2011 Znaków /3 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika skojarzeń

  Charakterystyka

  Technika skojarzeń jest to zbiór metod inwentycznych, do których można zaliczyć techniki swobodnych skojarzeń oraz techniki wymuszonych skojarzeń ( klasyfikacja wg. L.W.Cruma).

  Techniki oparte na skojarzeniach swobodnych to:

  Metoda analogii - świadome poszukiwanie podobieństw między...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.04.2011 Znaków /3 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasiłek wychowawczy

  Charakterystyka

  Zasiłek wychowawczy wypłaca pracodawca zatrudniający powyżej 20 osób w pozostałych przypadkach zajmuje się tym właściwa terenowo jednostka organizacyjna ZUS-u.

  Zasiłek wychowawczy przysługuje osobie pracującej do ukończenia urlopu wychowawczego z powodu sprawowania osobistej opieki nad...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.04.2011 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria sprawiedliwości

  Charakterystyka

  Teoria sprawiedliwości opracowana została przez J. Stacey Adamsa. Zgodnie z nią pracownik porównuje bilans wkładów i efektów własnych działań w organizacji z relacjami wkładów i efektów innych osób. (Agnieszka Chrisidu-Budnik 2005 str. 398). Inna definicja mówi, że "według tej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.04.2011 Znaków /2 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System zarządzania środowiskowego

  Charakterystyka

  System Zarządzanie Środowiskowego jest odpowiedzią na politykę ekologiczną państwa, zakładając skuteczne i efektywne rozwiązanie problemów środowiskowych na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.

  Geneza oraz rodzina norm środowiskowych

  W 1990 roku rząd Wielkiej Brytanii, jako...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.04.2011 Znaków /3 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sąd pracy

  Charakterystyka

  Sąd pracy - to organ wymiaru sprawiedliwości, rozstrzygający spory o roszczenia ze stosunku pracy.

  I instancję stanowią sądy pracy - jednostki organizacyjne sądów rejonowych, gdzie rozpatrywane są sprawy w składzie jednego sędziego i dwóch ławników. II instancja to sądy pracy i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.04.2011 Znaków /2 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki niebezpieczne

  Charakterystyka

  Czynniki niebezpieczne to takie czynniki których działanie może spowodować zaistnienie wypadku przy pracy (urazu).

  Czynniki szkodliwe to takie których oddziaływanie na pracownika może doprowadzić do choroby.

  Czynniki uciążliwe to te czynniki których działanie na pracownika może...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.04.2011 Znaków /1 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces audytu wewnętrznego

  Cele procesu

  (cele te wynikają z rozważenia priorytetów zarządzania, wymagań systemu zarządzania, wymagań klienta, ryzyka dla organizacji)

  Cele główne:

  Ocena zdolności jakościowej procesu zarządzania.<br/ 1.1 Ocena skuteczności środków zarządzania.<br/ 1.2 Ocena jakości wyrobu.<br/ 1.3...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.04.2011 Znaków /11 465

  praca w formacie txt

Do góry