Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Ocena środowiska pracy

  Charakterystyka

  Ocena środowiska pracy jest formą weryfikacji stopnia realizacji zasadniczego celu ergonomii, za który powszechnie uważa się kształtowanie pracy|warunków pracy niezbędnych do ochrony pracownika przed przedwczesną utratą sił biologicznych w następstwie pracy oraz warunków ich regeneracji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.04.2011 Znaków /4 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy informacji strategicznej

  Zakres bardzo szeroki, przekrojowy, obejmujący cały system zarządzania przedsiębiorstwem Stopień agregacji wysoki, informacje przedstawione w skondensowanej formie raportów, szerokie wykorzystanie wskaźników i formuł matematycznych. Horyzont czasu dotyczą przede wszystkim przyszłości...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.04.2011 Znaków /1 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje informacji

  Funkcje informacji

  Informacja może mieć wiele różnych funkcji w zależności od obszaru zastosowań. Z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem możemy wyróżnić następujące funkcje informacji (W. Flakiewicz 2002, s.18-19):

  funkcja informacyjna - występująca w formie potencjalnej lub użytecznej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.04.2011 Znaków /2 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formalizacja

  Definicja

  Formalizacja to proces polegający na określeniu w formie pisemnej zakresu zadań i odpowiedzialności poszczególnych elementów oraz organizacji jako całości, który prowadzi do wytworzenia wzorców zachowań i zależności oraz procedury działania. Formalizując strukturę tworzymy szereg...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.04.2011 Znaków /2 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Informacja

  Ujęcie inżynierskie

  W literaturze przedmiotu, napotkać można wiele ujęć terminu "informacja" prezentowanych przez autorów o różnych zainteresowaniach naukowych. Charakterystycznym przykładem, będzie ujęcie inżynierskie (klasyczna teoria informacji), w którym informacja jest ściśle związana z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.04.2011 Znaków /4 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody zaopatrzenia sklepów

  Problematyka zaopatrzenia

  Kiedy detaliści dokonują już wyboru asortymentu, muszą zająć się sprawą zaopatrzenia w produkt. Przedsiębiorcy prowadzący sklep z reguły sami rzadko wytwarzają sprzedawane przez siebie produkty, muszą więc zaopatrzyć się w nie u wyspecjalizowanych firm...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.04.2011 Znaków /4 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alfred Sloan

  Alfred Sloan urodził się w 1875 r. w Hew Haven w stanie Connecticut i specjalizował się w elektrotechnice. Ukończył Massachusetts Institute of Technology w 1895 r. Następnie rozpoczął pracę w Hyatt Roller Bearing Company w Newark. Była to jedynie mała fabryka (łożysk tłocznych) więc ambity Sloan...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.04.2011 Znaków /5 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady kalkulacji cen

  Charakterystyka

  Zasady kalkulacji cen są to metody, które wykorzystując takie dane jak koszty własne, popyt zgłaszany przez nabywców lub ceny konkurencji pomagają ustalić po jakiej cenie przedsiębiorstwo powinno wprowadzić dane dobro lub usługę na rynek.

  Przystępując do ustalania ceny końcowej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.04.2011 Znaków /5 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół wirtualny

  Charakterystyka

  Zestaw technik i narzędzi sprzyjających przede wszystkim wymianie i rozpowszechnianiu wiedzy ukrytej (tacit knowledge). Zespoły wirtualne tworzy się dopasowując ludzi do zadań. Dopasowanie to odbywa się poprzez kojarzenie wiedzy, kompetencji i doświadczenia pracowników z wymaganiami...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.04.2011 Znaków /1 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narodowe systemy innowacji

  Charakterystyka

  Narodowe systemy innowacji - zespół różnych instytucji które łącznie i indywidualnie biorą udział w rozwoju i dyfuzji nowych technologii oraz konstrukcję instytucjonalną w której rządy i stosowane przez nie formy polityki wspierają proces innowacji; innymi słowy NSI oznacza...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.04.2011 Znaków /2 197

  praca w formacie txt

Do góry