Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Analiza opłacalności eksportu

  Charakterystyka

  Opłacalność eksportu zależy od:

  kształtowania się realnego kursu walutowego: Im niższy realny kurs walutowy, tym eksport staje się bardziej opłacalny. Dla eksportera oznacza to większy zysk bez konieczności podnoszenia ceny dóbr. kosztów wytwarzania produktów:Z teorii kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.04.2011 Znaków /2 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadczenie

  Charakterystyka

  Świadczenie jest przedmiotem stosunku zobowiązaniowego. Jest to określone zachowanie się, do którego jest zobowiązany dłużnik, a którego może domagać się od dłużnika wierzyciel. Świadczenie jest więc takim zachowanie dłużnika, którego celem jest wypełnienie ciążącego na nim...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.04.2011 Znaków /8 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dysonans poznawczy

  Charakterystyka

  Dysonans poznawczy ( congnitive dissonanse) - teoria powstała pod koniec lat 50 tych XX wieku a jej twórcą był Leono Festinger(Griffin R.2002. str. 365).

  Z definicji oznacza wszelkie postrzegane przez daną jednostkę niezgodności pomiędzy jej postawami lub między postawą a zachowaniem.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.04.2011 Znaków /2 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monitorowanie poziomu odpadów

  Charakterystyka

  Monitoring - oznacza regularne jakościowe i ilościowe pomiary lub obserwacje zjawiska czy obecności np. substancji szkodliwych, przeprowadzane przez z góry określony czas. Zgromadzone dane ułatwiają wybór właściwych działań naprawczych w przypadku szkodliwego wpływu na życie czy stan...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.04.2011 Znaków /2 418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt informacji

  Koszt

  Najczęściej związany jest z kosztami eksploatacji systemu informacyjnego. Spełnia ono funkcję optymalizatora ekonomicznego.

  Można go również odnieść do kosztu pozyskania danej informacji w przypadku konieczności zakupu danych, kosztów przeprowadzania we własnym zakresie badań marketingowych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.04.2011 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemieszczenia pracowników

  Przemieszczenia pracowników są związane z awansem, wewnętrzne|przesunięciami wewnętrznymi lub degradacją. Polegają one na planowanych zmianach stanowisk. Są wynikiem indywidualnego rozwoju pracownika lub kolejnym krokiem na ścieżce kariery. Celem zmiany stanowiska może być uzyskanie nowych kompetencji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.04.2011 Znaków /2 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów

  Charakterystyka

  Rachunek kosztów jest względnie wyodrębnionym podsystemem informacyj­nym w ramach systemu ewidencyjnego rachunkowości, którego podstawowym zadaniem jest dostarczanie informacji o kosztach. Rachunek kosztów jest procesem ustalania kosztów związanych z prowadzeniem działalności, tj...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.04.2011 Znaków /2 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasoby wiedzy

  Charakterystyka

  Zarządzanie zasobami wiedzy związane jest z realizacją funkcji identyfikacji, gromadzenia, analizy, udostępniania.

  Wyróżnić można dwie kategorie zasobów wiedzy: zasoby jawne oraz zasoby ukryte.

  Zasoby jawne

  Przykładem jawnych (namacalnych, explicit) zasobów wiedzy mogą być:

  ...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.04.2011 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele socjotechniczne

  Charakterystyka

  Wyodrębniamy trzy główne modele socjotechniki:

  Klasyczny - polega na systematyzowaniu i dobieraniu różnorakich prawidłowości ogólnych z dziedziny socjologii i innych nauk społecznych w tym celu, ażeby przekształcać je w odpowiednie dyrektywy praktyczne. Przedstawienie recepty w postaci...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.04.2011 Znaków /1 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia personalna - procedura tworzenia

  Charakterystyka

  Procedura tworzenia strategii personalnej: strategia personalna- naczelna orientacja, która wyraża dominujący kierunek działania organizacji w sferze zasobów ludzkich; opracowywanie tej strategii coraz bardziej przybiera na znaczeniu w związku z coraz lepszym dostrzeganiem kluczowej roli...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.04.2011 Znaków /2 023

  praca w formacie txt

Do góry