Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Zdolność rozwojowa firmy

  Charakterystyka

  Do charakteryzowania kondycji finansowej przedsiębiorstwa służy szereg wskaźników, służącym do przeprowadzania analizy finansowej. Zasadniczo wyróżnia się cztery grupy tych mierników:

  wskaźniki rentowności (zyskowności), wskaźniki płynności finansowej, wskaźniki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.04.2011 Znaków /864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obligacja powinna zawierać

   

  powołanie podstawy prawnej emisji,

  nazwę (firmę) i siedzibę emitenta, miejsce i numer wpisu do właściwego rejestru lub wskazanie jednostki samorządu terytorialnego będącego emitentem,

  nazwę obligacji i cel jej wyemitowania,

  wartość nominalną i numer kolejny obligacji oraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /2 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy i metody oceny inwestycji kapitałowych

   

  Uzyskanie przez przedsiębiorstwo sukcesu w warunkach gospodarki rynkowej zależy w znacznym stopniu od trafnie podejmowanej działalności rozwojowej. Racjonalne inwestowanie generuje przyszłe zyski inwestora oraz możliwe korzyści finansowe zarówno o charakterze społecznym, jak i ogólnogospodarczym w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /4 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia koncentracji na jednej działalności

   

  Koncentracja na jednej działalności oznacza specjalizację firmy w produkcji jednego określonego wyrobu, usługi lub ich zestawu, czyli różnych asortymentów tego samego wyrobu, usługi. Firma działa na jednym rynku bądź jednym lub wielu segmentach tego rynku. Firmy wyspecjalizowane są...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /26 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia rozwoju na poziomie firmy

   

  Strategia rozwoju na poziomie firmy polega, po pierwsze na określeniu czy firma będzie koncentrować na jednym biznesie ( czyli czy będzie wyspecjalizowana) czy na dwóch lub kilku ( czyli, że będzie zdywersyfikowana ). Po drugie, strategia firmy określa kierunki, zakres wzrostu i rozwoju firmy. W...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /13 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka Extreme Programming

  Charakterystyka

  Extreme programming to jeden z bardziej kontrowersyjnych sposobów tworzenia aplikacji. Powstała jedynie na potrzeby tworzenia oprogramowania (pozostałe metodyki mają swoje źródła w tradycyjnych metodach organizacji i zarządzania).

  Metodologia powstała po to, by można było prowadzić...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.04.2011 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy informacji operacyjnej

  Zakres wąski, obejmujący jeden podsystem zarządzania, Stopień agregacji niski, przeważają informacje niezagregowane (dane surowe), występująca agregacja obejmuje niewielki zakres informacji. Horyzont czasu niewielki horyzont czasowy, informacja dotyczy bliskiej przeszłości, częste prognozy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.04.2011 Znaków /1 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces zarządzania projektem

  3. Cele procesu

  3 cele istnienia procesu:

  Realizacja projektu zgodnie z przyjętymi normami prawnymi Terminowa realizacja projektu Realizacja projektu nieprzekraczająca założonych wcześniej ram finansowych

  3 cele doskonalenia procesu:

  1.Skrócenia czasu wykonania jednego z etapów projektu poprzez...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.04.2011 Znaków /14 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płatności SMS-owe

  Charakterystyka

  Premium SMS Premium SMS to usługa mikropłatności oferowana przez wszystkich działających w Polsce i na świecie operatorów sieci komórkowych. Głównym zastosowaniem mikropłatności SMS jest udostępnienie klientowi płatnych usług w postaci gier Java, dzwonków i tapet, które można...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.04.2011 Znaków /3 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko transakcyjne

  Charakterystyka

  Ryzyko transakcyjne, zwane inaczej kontraktowym, urzeczywistnia się w następstwie niedotrzymania zobowiązań umownych przez uczestników transakcji , oraz w wyniku wystąpienia okoliczności od nich niezależnych , mających dla nich charakter siły wyższej. Podstawowe ryzyka transakcyjne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.04.2011 Znaków /3 569

  praca w formacie txt

Do góry