Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Ergonomiczna lista kontrolna

  Charakterystyka

  Ergonomiczna lista kontrolna, zwana również Lista Dortmundzka, została ogłoszona na II Kongresie Ergonomicznym w Dortmundzie we wrześniu 1964 roku przez zespół pod kierunkiem G.C. Burgera. Zawiera ona ponad 300 pytań, które zostały podzielone na dwie grupy: na pytania ogólne i pytania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.04.2011 Znaków /2 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaangażowanie pracowników

  Dlaczego się angażują?

  Zaangażowanie nie musi być ściśle związane z wydajnością. Okazuje się bowiem, że pracownik zaangażowany może być jak pszczółka - pracować dużo, lecz wykonywać sporo zbędnych ruchów. Z kolei, gdy będzie pracoholicznie zaangażowany niczym mrówka, to będzie przydatny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.04.2011 Znaków /3 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przez wyjątki

  Charakterystyka

  Zarządzanie przez wyjątki należy do grupy metod zarządzania usprawniających pracę kierowniczą. Podstawową cechą tej metody jest koncentrowanie się w danej organizacji przede wszystkim na kontroli odchyleń od zadanych stanów.

  Zarządzanie przez wyjątki może zatem być rozumiane jako...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.04.2011 Znaków /3 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Panelowe spotkanie rekrutacyjne

  Charakterystka

  Panelowe spotkanie rekrutacyjne interview- spotkanie rekrutacyjne prowadzone przez co najmniej dwie osoby, które mogą pochodzić z różnych komórek firmy rekrutującej lub spoza niej. Spotkania tego typu są prowadzone w celu zaoszczędzenia czasu, uczestniczą w nich bowiem od razu wszystkie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.04.2011 Znaków /1 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pracodawca

  Charakterystyka

  Pojęcie pracodawcy zostało zdefiniowane w artykule 3 Kodeksu Pracy. Według niego pracodawcą może być jednostka organizacyjna lub też osoba fizyczna. W przypadku jednostki organizacyjnej nie konieczne jest posiadanie osobowości prawnej, aczkolwiek jednostka taka musi posiadać zdolność...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.04.2011 Znaków /2 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia przywództwa kosztowego

  Charakterystyka

  Strategia przywództwa kosztowego zakłada osiągnięcie uprzywilejowanej pozycji kosztowej w stosunku do konkurentów i przyciągnięcie klientów niższą ceną produktu, bez obniżenia jakości wyrobu; Strategia ta rozkwitła w latach siedemdziesiątych dzięki koncepcji krzywej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.04.2011 Znaków /4 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja przerw w pracy

  Przerwa w pracy to planowane lub nieplanowane zaprzestanie procesu pracy w czasie dnia pracy. Podstawowym celem organizowania przerw w pracy jest usunięcie objawów zmęczenia. Długość przerw w pracy zależy głównie od charakteru pracy (praca lekka, praca ciężka) oraz tempa pracy.

  Rodzaje przerw w pracy:

  ...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.04.2011 Znaków /3 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znak towarowy

  Charakterystyka

  Znak towarowy - to znak graficzny (wyraz, rysunek, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna), melodia lub sygnał dźwiękowy, który w jednoznaczny sposób pozwala odróżnić towar jednego przedsiębiorstwa od towaru tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw. Dodatkowo znak towarowy może...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.04.2011 Znaków /4 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki pracy

  Charakterystyka

  Warunki pracy ogół czynników występujących w organizacji, które związane są z charakterem pracy i otoczeniem, w którym jest ona wykonywana. Swoim zakresem obejmują one m.in.: lokalizację firmy, treść pracy, materialne środowisko pracy, czas pracy, urządzenia socjalne. Inny pogląd na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.04.2011 Znaków /5 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schemat organizacyjny

  Definicja

  Schemat organizacyjny jest to graficzna prezentacja struktury organizacyjnej danej organizacji lub struktury międzyorganizacyjnej w przypadku współdziałania ze sobą kilku organizacji. Schemat organizacyjny w szczególności obrazuje zależności pomiędzy komórkami funkcjonalnymi organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.04.2011 Znaków /4 060

  praca w formacie txt

Do góry