Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Perspektywa finansowa

  Charakterystyka

  Perspektywa finansowa dzięki zastosowanym miernikom w łatwy sposób przedstawiają ekonomiczne wyniki działań przedsiębiorstwa.Służą do oceny sukcesu przedsiębiorstwa w długim okresie oraz czynników dzięki którym ten sukces zostanie osiągnięty. Mierniki są wybierane ze względu na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /2 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje ergonomii

  Charakterystyka

  Wyróżnia się 3 podstawowe funkcje ergonomii, które wzajemnie się dopełniają w procesie tworzenia takiego układu człowiek - maszyna - środowisko, że pracownik będzie zdrowy, produktywny i pracowników|zadowolony z pracy, co będzie się przekładało na skalę społeczną oraz przynosiło...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /2 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określanie celów jakości

  Charakterystyka

  Cele mają kluczowe znaczenie dla skuteczności działania organizacji. Brak jasno i prawidłowo sformułowanych celów sprawia, że firma zachowuje się na rynku niczym dryfujący okręt, który nie może trafić do żadnego portu. W działalności organizacji cele spełniają cztery podstawowe...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /6 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikacja w zespole międzykulturowym

  Charakterystyka

  Komunikacja wg słownika języka polskiego to porozumiewanie się, przekazywanie myśli, udzielanie wiadomości, łączność.

  Jak twierdzi Stephen P. Robbins komunikacja musi składać się w równym stopniu z przekazywania informacji jak i zrozumienia ich. Bez tych elementów nie dojdzie do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /2 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka społeczna Checklanda

  Definicja metodyki społecznej

  Podstawowym założeniem metodyki jest wielostronność spojrzeń na dane zagadnienie i możliwość alternatywnych interpretacji. Podejście zakłada, że poszczególni ludzie mają indywidualne koncepcje rozwiązania problemu i różnie postrzegają system, wewnątrz którego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /5 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcje controllingu

  Charakterystyka

  Controlling - proces planowania, koordynowania i kontroli przebiegu procesów ekonomicznych dla utrzymania organizacji na drodze do osiągnięcia wyznaczonych celów. Ideą controllingu jest zbudowanie logicznego systemu, który poprzez uporządkowane połączenie różnych elementów strukturalnych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /4 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobro substytucyjne

  Wprowadzenie

  Dobra substytucyjne, to takie towary i usługi, które ze względu na podobne cechy, funkcje (zastosowanie) czy właściwości zastępują się wzajemnie w zaspokajaniu określonej potrzeby.

  ''

  Ceny dóbr substytucyjnych, jak i komplementarnych stanowią jeden z czynników określających popyt na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.04.2011 Znaków /3 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody wynagradzania akwizytorów

  Rola akwizytorów

  Akwizycja polega na bezpośrednim kontakcie przedstawiciela sprzedawcy z przedstawicielem nabywcy w celu pozyskania nabywców, zbierania zamówień, a w konsekwencji zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Stosowana jet, aby polepszyć skuteczność sprzedaży, natomiast wyniki pracy w dużym stopniu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.04.2011 Znaków /3 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwentyka

  Charakterystyka

  Historia cywilizacji odnotowała cały szereg zadziwiających osiągnięć, które biorąc pod uwagę poziom techniki w dawnych czasach - nie miały prawa powstać. Wyjaśnieniem pozornych paradoksów technicznych i formułowaniem metod podobnych działań - zajmuje się inwentyka, zwana zamiennie:...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.04.2011 Znaków /3 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie sprzedaży

  Charakterystyka

  Sprzedaż jest bardzo ważnym elementem w działalności każdej firmy, gdyż to ona w znaczącym stopniu generuje zyski, które z kolei są informacją o kondycji finansowej firmy. Jednak, aby takowe zyski osiągnąć poprzez uzyskanie odpowiedniego poziomu sprzedaży niezbędne jest odpowiednie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.04.2011 Znaków /4 058

  praca w formacie txt

Do góry