Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Proces przegląd zarządzania

  Cele procesu

  Cele istnienia:

  Okresowe badanie funkcjonowania Systemu Zarządzania, Wykrywanie usterek oraz niedociągnięć w Systemie Zarządzania, Kontrola i monitoring istniejącego Systemu Zarządzania.

  Cele doskonalenia:

  Skrócenie czasu realizacji zamówienia (od zamówienia do dostarczenia towaru)...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.04.2011 Znaków /23 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lean production

  Charakterystyka

  W latach 30. założyciele Toyoty , Sakichi Toyoda wraz z synem Kiichiro, pracowali nad własną wersją "płynnej produkcji". W wyniku tych prac określili dwa filary, na których miała się oprzeć późniejsza koncepcja Toyota Production System (TPS): natychmiastowe zatrzymywanie linii w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.04.2011 Znaków /7 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paradygmat

  Charakterystyka

  Pojęcie takie rozumiane jest jako wzorzec postępowania. Oznacza również model. Traktowany jest jako matryca dyscyplinarna, przez którą rozumie się uporządkowany zbiór przekonań, nastawień czy przeświadczeń podzielanych przez uczonych uprawiających daną dyscyplinę. Paradygmatem może...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.04.2011 Znaków /2 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces benchmarkingu

  Cele procesu

  Cele istnienia procesu:

  Uczenie się od najlepszych i wykorzystywanie ich doświadczenia. Zidentyfikowanie silnych i słabych stron przedsiębiorstwa. Wykorzystanie najlepszych praktyk. Ciągłe zarządzanie procesami poprawy i zmian.

  Cele usprawniające:

  Powołanie do zespołu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.04.2011 Znaków /7 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ujęcie analityczne identyfikacji SZJ

  Fragment artykułu zamieszczonego w Zeszytach Naukowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. Wcześniejszy fragment zamieszczono w artykule systemu zarządzania jakością.

  Zakres badania

  Zakres badania będzie dotyczył przede wszystkim urzędu gminy i jego pracowników. Jednak dla uzyskania pełnych i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.04.2011 Znaków /19 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl życia organizacji

  Definicja

  Cykl życia organizacji jest to sekwencja etapów, przez które przechodzi większość organizacji w trakcie swego istnienia. Etapy te wykazują określone różnice zarówno pod względem ilościowym, jak tez jakościowym. Są one stymulowane przez różnego rodzaju siły wewnętrzne i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.04.2011 Znaków /2 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda budżetowania przyrostowego

  Charakterystyka

  Metoda przyrostowa jest najczęściej stosowaną metodą budżetowania. Polega ona na wykorzystaniu danych historycznych. Proces ten rozpoczyna się od wartości zaewidencjonowanych w ubiegłych okresach, a następnie koryguje się je o odchylenia, które powstają w trakcie realizacji budżetu oraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.04.2011 Znaków /1 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projektowanie stanowisk pracy

  Definicja

  Projektowanie stanowisk pracy jest to określenie odpowiedzialności pracownika w związku z wykonywaną przez niego pracą. stanowiska pracy|Stanowiska pracy są podstawowymi składnikami każdej organizacji; zadania realizowane przez dane stanowiska wyznaczane są przez: obszar swobody działania oraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.04.2011 Znaków /3 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andon

  Charakterystyka

  Główne narzędzie umożliwiające realizację zasady Jidoka, zapoczątkowany przez Toyotę, obecnie część składowa production. Andon to wizualny sposób komunikacji przy użyciu sygnałów świetlnych. Daje możliwość zatrzymania procesu produkcyjnego w momencie pojawienia się defektu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.04.2011 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy wynagrodzeń

  Formy tradycyjne

  Do podstawowych form wynagrodzeń zaliczyć należy wynagrodzenie:

  czasowe, akordowe, dniówkę zadaniową, prowizję.

  W przypadku płacy czasowej, jest ona wyliczana na podstawie czasu przepracowanego (np. liczby godzin, dni) oraz czasu nieprzepracowanego płatnego ustawowo. Płaca taka jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.04.2011 Znaków /7 046

  praca w formacie txt

Do góry