Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Podstawowe problemy zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie

   

   

  Występują 3 główne problemy: 1) Dotyczy utrzymania modyfikacji lub zmian i uaktualnianie realizowanych strategii przedsiębiorstwa. Problemem jest jak zmienić strategię całkowicie czy tylko częściowo natychmiast czy poprzez rozłożenie zmiany w czasie. 2) Dotyczy wyboru dziedzin oraz zysków na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /1 648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe koncepcje zarządzania strategicznego

   

  -Zarządzanie strategiczne jest to proces zarządzania nastawiony na formułowanie i wdrażanie strategii, które zapewniają dostosowanie organizacji do otoczenia i osiągnięcie jej strategicznych celów. Do podstawowych koncepcji zarządzania strategicznego zaliczamy koncepcję ilościowego i behawioralnego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /1 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osobowości menedżerów

   

   

  Typowe wzorce osobowe (profile psychologiczne) i zachowań menedżerów wobec problemów zarządzania. Zdaniem N. A. Horsteina praktyka zarządzania na Zachodzie wykształciła cztery wzorce osobowe menedżerów, jakimi są menedżerowie odważni, wyzywający, niezadowoleni i konformiści.Menedżerowie odważni...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /2 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny ruchów kadrowych

  Charakterystyka

  Ruchy kadrowe sprowadzają się do płynności kadr inaczej mówiąc jest to fluktuacja załogi. Sprowadza się do odchodzenia z zakładu pracy jednych pracowników, a przyjmowaniu innych. (S.Dębski 1997, s.328) Do określenia fluktuacji załogi można wykorzystać współczynnik przyjęć i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.04.2011 Znaków /5 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykres blokowy

  Charakterystyka metody

  Uwaga! Istnieje wiele odmian wykresów blokowych. W zależności od rozpatrywanego problemu oraz przyjętych celów analizy, należy wybrać odpowiedni rodzaj wykresu. Poniżej omówiono jedną z odmian.

  Schemat blokowy obrazuje w sposób dynamiczny przebieg realizacji zadań. Wykorzystuje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.04.2011 Znaków /3 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundusz pracy

  Definicja

  Fundusz pracy (FP) jest państwowym funduszem celowym w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy. FP funkcjonuje na podstawie Ustawy z 16 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu oraz z późniejszymi zmianami prawnymi. Dzięki opłacaniu składki na Fundusz Pracy uzyskuje się prawo do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.04.2011 Znaków /2 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyszukiwanie ekspertów

  Charakterystyka

  Metoda będąca rozwinięciem metod zarządzania personelem w przedsiębiorstwie.

  Efektywne zarządzanie personelem wymaga informacji o kwalifikacjach pracowników, o ich wiedzy i doświadczeniu. Informacje te pozwalają później dotrzeć do osoby odpowiednio wykwalifikowanej dla realizacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.04.2011 Znaków /1 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nośnik informacji

  Charakterystyka

  "Nośniki informacji" - inaczej urządzenia przechowywania danych są to narzędzia służace do zbiorowego składowania oraz odczytu zebranych informacji . Możemy wyróżnić następujące rodzaje urządzeń:( Beyonon-Davies, 1993,s. 100)

  Dyskietki Pamięci Taśmowe Dyski magnetyczne (twarde)...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.04.2011 Znaków /3 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody pracy zespołowej

  Charakterystyka

  Praca jest jednym z głównych czynników decydujących o zaspokajaniu potrzeb człowieka, zarówno materialnych jak i psychicznych. Chcąc zaspokoić swoje dążenia ludzie muszą funkcjonować w różnych zbiorowościach i grupach społecznych. Duże znaczenie pełni forma pracy zwana pracą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.04.2011 Znaków /14 976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Vilfredo Pareto

  Wprowadzenie

  Vilfredo Federigo Damasio Pareto (1848-1923) - włoski socjolog i ekonomista, wybitny przedstawiciel szkoły lozańskiej, uczeń i kontynuator prac Leona Walrasa . W swych poglądach podkreślał intensywność powiązań ekonomii z socjologią i polityką gospodarczą. Uwzględniając wady...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.04.2011 Znaków /3 067

  praca w formacie txt

Do góry