Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Rynkowa wartość dodana

  Charakterystyka

  Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa rodzi potrzebę zastosowania dodatkowych mierników oceny wyników działania przedsiębiorstwa. Tradycyjne wskaźniki finansowe oparte na danych księgowych nie uwzględniają wszystkich czynników, mających wpływ na wartość firmy. Miernikami wzrostu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.02.2012 Znaków /4 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biosfera

  Charakterystyka

  Biosfera (wg biologii)- strefa globu, w której może istnieć życie. Obejmuje ona wody powierzchniowe, dolne warstwy atmosfery, powierzchniową część skorupy ziemskiej, przy czym granice (zasięgi) biosfery nie są jednoznacznie określone. Ocenia się ,że większość organizmów żyje do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.02.2012 Znaków /1 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Automatyczna indeksacja

  Charakterystyka

  Są to i techniki|techniki i narzędzia (wykorzystujące między innymi metody sztucznej inteligencji i algorytmów genetycznych), których zadaniem jest prowadzenie automatycznej klasyfikacji i kategoryzacji różnego rodzaju dokumentów przetwarzanych w bazach danych organizacji. Pozwala to na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.02.2012 Znaków /13 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasiłek rodzinny

  Charakterystyka

  Zasiłek rodzinny jest to jedna z form wsparcia przede wszystkim dla rodzin o niskich dochodach, wielodzietnych czy wychowujących niepełnosprawne dzieci. Ma na celu częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Finansowany jest ze środków publicznych, przy czym jego wysokość określana...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.02.2012 Znaków /5 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Henry Ford

  Henry Ford zwany genialnym twórcą metod przemysłowych zrewolucjonizował rynek motoryzacji poprzez realizację swojego pomysłu na samochód dla wszystkich. Był nim czarny ford w cenie dwóch średnich miesięcznych pensji.

  Mówi się, że na sukces H. Forda składają się z trzy podstawowe zasady:

  1...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.02.2012 Znaków /2 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Subkultura

  Subkultury w organizacjach

  Subkulturą są członkowie organizacji, pomiędzy którymi systematycznie zachodzą interakcje, którzy określają się jako odrębne grupy w organizacji, mają wspólne problemy oraz systematycznie działają na podstawie wspólnych wyobrażeń specyficznych dla tej grupy. Definicja...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.02.2012 Znaków /3 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie wykonalności projektu

  Charakterystyka

  Badanie wykonalności projektu to faza, do której przystępujemy po sporządzeniu listy potrzeb przygotowywanego projektu. Wykonalność bada się wykorzystując tzw. ograniczenia, które są tym, co limituje zakres projektu.

  Należy spojrzeć na ograniczenia:

  Techniczne - ustalić bieżące...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.02.2012 Znaków /2 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Automotywacja

  Automotywacja sprowadza się do motywowania samego siebie. Jest to swego rodzaju pobudzanie samego siebie do podejmowania określonego działania. Aby mówić o motywacji należy zapoznać się z istotą samej motywacji.

  do pracy|Motywacja odnosi się do sfery psychicznej człowieka ma charakter wewnętrzny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.02.2012 Znaków /4 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interesariusze

  Charakterystyka

  Interesariusze (ang. stakeholders) - są to osoby lub inne organizacje, które uczestniczą w tworzeniu projektu (biorą czynny udział w jego realizacji) lub są bezpośrednio zainteresowane wynikami jego wdrożenia. Interesariusze mogą wywierać wpływ na daną organizację.

  Rodzaje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.02.2012 Znaków /2 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kluczowe czynniki sukcesu

  Charakterystyka

  Analiza kluczowych czynników sukcesu to metoda służąca do analizy zasobów oraz umiejętności analizowanego przedsiębiorstwa. Głównym założeniem jest tu wyszczególnienie najważniejszych kryteriów dla analizowanego przedsiębiorstwa. Metoda oparta o zasadzie 20-80 gdzie około 20%...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.02.2012 Znaków /3 066

  praca w formacie txt

Do góry