Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Sezonowość popytu turystycznego

  Charakterystyka

  Popyt turystyczny według W. Hunzikera i K. Krapfa jest sumą dóbr turystycznych, usług, i towarów, które turyści skłonni są nabyć przy określonym poziomie cen<ref name="ftn1"W. Hunzikera, K. Krapfa , Grundriss der allgemeinen Fremdenverkehrlehre [1] Tłumaczenia materiałów dotyczących...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.04.2011 Znaków /5 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agent ubezpieczeniowy

  Charakterystyka

  Agent ubezpieczeniowy - zgodnie z przepisami polskiego prawa, agentem ubezpieczeniowym jest osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, upoważniony przez zakład ubezpieczeń do stałego zawierania umów ubezpieczenia na rzecz tego zakładu lub pośredniczenia przy zawieraniu umów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.04.2011 Znaków /2 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik rentowności inwestycji

  Charakterystyka

  Wskaźnik rentowności inwestycji ROI (return on investment) stosunek zysku netto do nakładów inwestycyjnych ( aktywów ogółem). Mówimy o nim wtedy gdy aktywa ogółem stanowią nakłady inwestycyjne firmy. Wskaźnik ROI określa zdolność aktywów do generowania zysku, bez względu na to, w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.04.2011 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tadeusz Marian Kotarbiński

  Życiorys

  Tadeusz Marian Kotarbiński urodził się 31 marca 1886 r. w Warszawie, zmarł 31 października 1981 r. w Aninie pod Warszawą.

  Studiował filozofię i filologię klasyczną na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Ukończył studia w 1912 roku uzyskując doktorat pod kierunkiem prof. Kazimierza Twardowskiego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.04.2011 Znaków /6 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charles Babbage

  Charles Babbage (1792-18??) jest jednym z czołowych przedstawicieli nurtu Industrial engineering. Zasłynął ze skonstruowania maszyny liczącej, która znacznie ułatwiła obliczenia matematyczne. Najsłynniejszą pracą Babbage'a jest dzieło "On the Economy of Machinery and Manufactures" z dziedziny nauki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.04.2011 Znaków /2 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwowa Inspekcja Handlowa

  Definicja

  Państwowa Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa, którego działanie reguluje USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.

  Zadania kontrola legalności i rzetelności działania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.04.2011 Znaków /2 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiedza

  Podstawą współczesnych rozważań dotyczących wiedzy są prace wielkich filozofów greckich Platona i Arystotelesa1, którzy stworzyli podwaliny dwóch głównych nurtów epistemologii (nauki o wiedzy) tzn. racjonalizmu i empiryzmu. Przedstawiciele racjonalizmu stawiali tezę, że prawdziwa wiedza nie pochodzi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.04.2011 Znaków /2 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobro komplementarne

  Dwa dobra są komplementarne jeżeli wzrost (spadek) ceny na dane dobro wywołuje spadek (wzrost) popytu na drugie dobro. W tym wypadku zależność obydwu wielkości jest odwrotna.

  komplementarne1.gif

  gdzie:

  Edx(py) - współczynnik elastyczności popytu na dobro x względem ceny dobra...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.04.2011 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bronisław Biegeleisen-Żelazowski

  Bronisław Biegeleisen-Żelazowski był jednym z przedstawicieli nurtu humanizacyjnego w nauce organizacji i zarządzania. Nurt ten zajmował się głównie czynnikiem ludzkim w badaniach organizacyjnych.

  B. Biegeleisen-Żelazowski ukończył studia inżynierskie na Politechnice Lwowskiej w 1903 roku, zaś w 1906...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.04.2011 Znaków /2 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest przywództwo i jego cechy charakteryzujące

   

  Przywództwo jest oddziaływaniem na zachowania innych ludzi. Jest to rodzaj społecznego wpływu, który pawia się wówczas, gdy jedna osoba – przywódca – jest zdolna do powodowania pożądanego przez siebie zachowania kogoś innego , kto ulega mu z powodu więzi, jaka ich łączy, lub społecznego stosunku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /2 485

  praca w formacie txt

Do góry