Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Podstawowe zasady szkoły behawioralnej.

   

  Behawioryzm to przypisanie, że wszystkie badania odnoszą do zachowań ludzkich.

  Szkoła behawioralna - podmiotem jest człowiek, jego zachowania i reakcje. Grupa naukowców zajmujących się dziedziną zarządzania, posiadających wykształcenie zakresu psychologii, socjologii do przedstawiania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /2 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biurokracja jako metoda sprawowania władzy i jako typ porządku społecznego

   

  Termin biurokracja określany jest jako organizacja o usankcjonowanej formalnej strukturze hierarchicznej. Teorię biurokratycznego zarządzania opracował niemiecki socjolog Max Weber. Twierdził on, że każda organizacja zmierza do ustalonych celów, składa się z tysięcy jednostek, wymaga ściśle...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /1 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dorobek klasyków w teorii organizacji i zarządzania z punktu widzenia przydatności we współczesnym świecie.

   

  Rozwój teorii organizacji i zarządzania - brak ogólnej koncepcji zarządzania, teoretycznych aspektów zarządzania w historii doprowadził do wykształtowania się trzech szkół: klasycznej, behawioralnej, ilościowej. Wiek XVIII reprezentowali: R. Owen ® skoncentrował on uwagę na czynnikach wzrostu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /3 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe różnice między amerykańskim japońskim a europejskim systemem zarządzania

   

  Jest wiele systemów kształcenia menedżerów, tylko w Stanach Zjednoczonych jest wiele uczelni szkolących późniejszych menedżerów, które posiadają różne programy nauczania. Menedżer powinien dziś być dobrze wykształcony żeby osiągnąć sukces z dwóch ważnych powodów: zaostrzenie konkurencji a także...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /4 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady zarządzania w organizacjach międzynarodowych oraz zasady polityki kadrowej w tych organizacjach.

   

  Kierowanie w środowisku międzynarodowym wiąże się z radzeniem sobie ze szczególnym zbiorem okoliczności i wyzwań. Organizację muszą zwracać uwagę na polityczno-prawne, socjokulturowe, ekonomiczne i techniczne aspekty swojego otoczenia tak w skali międzynarodowej jak i krajowej. Szczególną uwagę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /8 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  4.Podejście reinżynieryjne jako narzędzie doskonalenia organizacji

   

  Najgłośniejszym ostatnio sposobem przekształcania i doskonalenia organizacji jest “reenginering”, czuli “radykalne projektowanie” korporacji. Reenginering wiąże się z dokładną analizą tego, o co w ogóle chodzi w danej organizacji. W organizacji występuje skłonność do popadania w stagnację, gdy jej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /1 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centralizacja, decentralizacja, dekoncentralizacja zarządzania.

   

  Koncepcje centralizacji i decentralizacji odnoszą się do zakresu przekazywania władzy na niższe szczeble (decentralizacja) lub jej zachowania na szczycie organizacji (centralizacja). Naczelny kierownik organizacji znajduje się w samym środku , a od niego rozchodzi się siatka władzy. Zalety...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /1 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miejsce i rola menedżera w organizacji.

   

  Naczelne kierownictwo składające się ze stosunkowo niewielkiej grupy ludzi, ponosi odpowiedzialność za całokształt zarządzania organizacja. Ludzi tych nazywamy menedżerami. Ustalają oni politykę operacyjną, sterują wzajemnym oddziaływaniem organizacji i jej otoczenia. Menedżerowie odgrywają...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /1 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktury formalne i nieformalne w organizacji

   

  Struktura organizacyjna oznacza sposób, w jaki się dzieli, grupuje i koordynuje działalność organizacji w rozumieniu wzajemnych stosunków między kierownikami i pracownikami, kierownikami i kierownikami, pracownikami i pracownikami. Schematy organizacyjne są przydatne do przedstawienia formalnej struktury...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /4 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie nauka czy sztuka

   

  L. Gulick określił kierowanie jako “dziedzinę wiedzy”, która dąży do systematycznego zrozumienia, dlaczego i w jaki sposób ludzie współpracują dla osiągnięcia celów oraz do zwiększenia użyteczności systemów współdziałania dla ludzkości. Według Gulicka, kierowanie spełnia kryteria dziedziny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /1 713

  praca w formacie txt

Do góry