Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  4 podstawowe funkcje procesu zarządzania

   

  -PLANOWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI-określenie celów organizacji i decydowanie o najlepszym sposobie ich osiągnięcia.

  -ORGANIZOWANIE - określenie najlepszego sposobu grupowania typów działań i zasobów.

  -PRZEWODZENIE (kierowanie ludźmi) - motywowanie załogi organizacji do pracy w interesie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transformacja systemu zarządzania w Polsce - przejście z gospodarki nakazowej do gospodarki rynkowej

   

  gospodarka nakazowa (centralnie kierowana - rozdzielcza) oparta była na centralnym planowaniu gospodarki narodowej. Polegała ona na kierowaniu procesami gospodarczymi na podstawie wewnętrznie zgodnych decyzji i ustalaniu optymalnych proporcji gospodarczych w celu wszechstronnego i szybkiego rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /4 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka cyklu życia organizacji

   

  To naturalna sekwencja etapów, przez którą przechodzi większość organizacji w trakcie wzrostu i dojrzewania.

  Wiele firm przechodzi wieloetapowy cykl życia organizacji. Pierwszym etapem są narodziny organizacji np.: osoby dysponujące pewnym kapitałem zaczynają projektować i budować przenośne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /1 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter cyklu życia organizacji

   

  Projektowanie organizacji – ustalanie struktury organizacyjnej najodpowiedniejszej przy danej strategii, zasobach ludzkich, technologii i zadaniach organizacji. Projektowanie organizacji jest procesem ciągłym, gdyż strategie i otoczenie zmieniają się w czasie a zmiany w strukturze zazwyczaj wprowadza się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /5 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ścieżka kariery w różnego typu organizacjach.

   

  Indywidualne planowanie kariery jest procesem, podczas którego konkretna osoba wytycza sobie cel lub cele profesjonalne (etapy kariery) i sposoby ich osiągnięcia.

  W praktyce organizacyjnej istnieją trzy podejścia do planów zawodowych uczestników:

  · Podejście "niewidzialnej ręki" polegające na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /2 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe zasady oceny personelu i podstawowe zasady polityki awansowej w firmie

   

  Podstawowe zasady oceny personelu (pogląd tradycyjny)

  1. Planowanie zasobów ludzkich służy ciągłemu i odpowiedniemu zaspokajaniu potrzeb kadrowych. Następuje to przez analizę:

  a) czynników wewnętrznych, takich jak istniejące i przewidywane potrzebne umiejętności pracowników, wakaty, rozbudowa bądź...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /2 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe zasady polityki kadrowej w organizacji i rola działu stosunków międzyludzkich (kadry).

   

  Polityka kadrowa określa dopasowanie potrzeb ­kadrowych w zakresie liczby i charakteru zatrudnienia w danym okresie , z przewidywanymi możliwościami ich uzyskania. Ten nabór obejmuje zarówno istniejących pracowników {tzw.: wewnętrzny), jak i rekrutowanych spoza przedsiębiorstwa. Szczególnym elementem tej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /1 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe style zarządzania

   

  Kierowanie (zarządzanie) - proces planowania, organizowania. Przewodzenia, kontrolowania pracy członków organizacji oraz wykorzystania wszelkich dostępnych zasobów organizacji do osiągnięcia celu. To praktyka świadomego i ustawicznego kształtowania organizacji. Wszelkie organizacje mają ludzi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /5 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła władzy w organizacji i zasady jej delegowania.

   

  Struktura organizacyjna zapewnia stabilny, logiczny, jasny układ stosunków, w których kierownicy i pracownicy mogą działać na rzecz celów organizacyjnych.

  Podział władzy w strukturze organizacyjnej jest jedną z kluczowych decyzji w procesie organizacyjnym.

  Władza -jest to możliwość wywierania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /6 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównanie metod kierowania realizacją złożonych przedsięwzięć (harmonogramy a metody sieciowe).

   

  Metody sieciowe to PERT (technika oceny i kontroli programu) oraz CPM (metoda ścieżki krytycznej). Obydwie metody są w zasadzie podobne lecz lepiej je wykorzystywać w nieco odmiennych sytuacjach. CPM jest odpowiedniejsza do powtarzalnych procesów, w których zadania mają stały czas trwania i znane terminy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /1 000

  praca w formacie txt

Do góry