Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Dorobek organizacyjny Karola Adamieckiego

   

  Walka z marnotrawstwem czasu stała się głównym celem w teoretycznych i praktycznych pracach Karola Adamieckiego. Wynalazł harmonogramy po to, by można było demaskować ukryte rezerwy czasowe wynikające z niedostatecznej harmonizacji procesów pracy. Harmonogramy służyły także projektowaniu organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /1 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę wyjaśnić pojęcia władza i przywództwo oraz opisać formy ich występowania

   

  Władza jest to zdolność do wpływania na zachowanie innych. W układzie organizacyjnym władza występuje w 5 formach: władzy formalnej, władzy nagradzania, władzy wymuszania, władzy dzielenia, władzy eksperckiej.

  Autorytet formalny: to władza gwarantowana hierarchią organizacyjną. Władza...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /1 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień podstawowe formy struktury organizacyjnej i opisz jedną z nich

   

  Podstawowe formy struktury organizacyjnej:

  1.Struktura funkcjonalna (forma U)

  2.Struktura konglomeratowa (struktura typu H)

  3.Struktura wielobranżowa (typu M)

  4.Struktura macierzowa

  5.Struktury hybrydowe.

  Struktura funkcjonalna.

  W tym rozwiązaniu członkowie organizacji są grupowani w wydziałach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /1 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i krótko opisz techniki utrzymywania koordynacji jednostek współzależnych

   

  -hierarchię organizacyjną – polega na jednemu z menedżerów zwierzchnictwa nad współzależnymi wydziałami lub jednostkami

  -reguły i procedury – określa się reguły wykonywania sprzężonych ze sobą zadań (np. korzystanie z tego samego sprzętu)

  -rola łącznikowa – menedżer w roli łącznika...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /1 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj zalety i wady narzędzi planistycznych

   

  wady:

  -nie zawsze odzwierciedlają rzeczywistość. Nawet przy wysokiej technice i szybkich komputerach rzeczywistość jest uproszczona. Wiele problemów nie nadaje się do analizy jakościowej, ponieważ nie można ich zmierzyć np. zadowolenie pracownika.

  -użycie narzędzi i technik może być bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy prognozowania

   

  -Prognozowanie sprzedaży i dochodów(przewidywanie przyszłej sprzedaży)dzięki niemu można określić wydatki na zakup surowców, badania nad nowymi produktami, podwyżek płac, wydatków na reklamę, itp. Prognoza sprzedaży sporządzana jest zwykle na podstawie danych z ubiegłych lat, tendencji na rynku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /1 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje planów ciągłych

   

  Wykorzystywane są do działań powtarzających się regularnie co pewien czas. Plany ciągłe mogą walnie poprawić efektywność poprzez standaryzacje procesu decyzyjnego.

  Rodzaje planów ciągłych:

  Wytyczne polityki-plan ciągły, który określa ogólną reakcję na pewien problem lub...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy planów jednorazowych.

   

  Są to plany przygotowane dla realizacji zadań, które w przyszłości nie będą powtarzane.

  Formy planów jednorazowych:

  Programy-plan jednokrotnego użytku dla szerszego zestawu działań. Może podejmować procedury potrzebne do wprowadzenia nowego asortymentu, uruchomienia nowego zakładu czy punktu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaką rolę odgrywają plany awaryjne?

   

  Dotyczą one alternatywnych kierunków działań, które zostaną podjęte, jeżeli zamierzony plan działania zostanie nieoczekiwanie zakłócony lub przestanie odpowiadać zamierzonym warunkom.

  Organizacja opracowuje dwa plany alternatywne oparte na założeniu zmian wyjątkowo korzystnych i wyjątkowo...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział menadżerów wg szczebla zarządzania

   

  -Najwyższego(prezesi, wiceprezesi, dyrektorowie naczelni-wyznaczają cele organizacji i podejmują decyzje o sposobie realizacji tych panów; reprezentują organizację w kontaktach zewnętrznych; podejmują decyzje np.: zakupu innych firm, wchodzenia i schodzenia z rynku..

  -Średniego(realizacja...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Mia Dodano /18.04.2011 Znaków /393

  praca w formacie txt

Do góry