Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Struktura organizacyjna

   

  Struktura organizacyjna – układ elementów organizacji oraz więzi łączących je w zorganizowaną całość; zestaw wszystkich sposobów, przy użyciu których rozdziela się zadania organizacji między jej różnorodne elementy (stanowiska, komórki i inne wewnętrzne jednostki organizacyjne), a następnie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /2 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe błędy w planowaniu

   

  planowanie nie powinno być traktowane jako antidotum na wszelkie dolegliwości współczesnych organizacji

  długi horyzont czasowy zwiększa niepewność i złożoność w odczytywaniu otoczenia oraz skomplikowanych zależności przyczynowo-skutkowych

  możliwości popełniania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /1 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie sukcesu firmy: rodzaje, przykłady

   

  - Strategie marketingowe w fazie wzrostu. W tej fazie przedsiębiorstwo podejmuje działania mające na celu utrzymanie szybkiego rozwoju rynku przez możliwie długi okres:

  Doskonali jakość produktu i wyposaża go w nowe cechy oraz doskonali stylistykę

  Wprowadza nowe modele i produkty...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /3 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie strategiczne

   

  Zarządzanie strategiczne polega na ciągłym dostosowywaniu organizacji do zmian otoczenia, by osiągnąć lub utrzymać przewagę konkurencyjną na rynku w wybranej domenie funkcjonowania.

  Zarządzając strategicznie:

  należy ciągle analizować otoczenie, identyfikując tendencje i trędy oraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /1 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fazy racjonalnego podejmowania decyzji

   

   

  opisać sytuacje problemową (przedstawić ogólna sytuacje problemową, zanalizować tło społeczne, konkretnie sformułować problem operacjonalizując stan pożądany i istniejący)

  sformułować cel, dzięki czemu będzie możliwe zdefiniowanie problemu (określić cele, wskazać...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby radzenia sobie z konfliktami i rozwiązywania ich

   

  Sposoby radzenia sobie z konfliktami – z reguły mniej korzystne niż sposoby rozwiązywania ich:

  dominacja, czyli stosowanie gróźb, perswazji, przemocy – utajenie konfliktu – może ujawnić się w najmniej spodziewanym momencie, z siłą uniemożliwiającą konstruktywne rozwiązanie

  rezygnacja...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /1 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupa społeczna: pojęcie, typy, charakterystyka

   

  Grupa społeczna – co najmniej 2-3 osoby, pomiędzy którymi zachodzą bezpośrednie interakcje, posiadające wspólne cele, wartości, normy i wzorcowe zachowania. Grupa społeczna to świat racji i emocji, posiada strukturę, której wskaźnikiem jest przywódca oraz własny system nagród i kar. (wspólne cele ≠...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /2 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest motywacja i jak motywować pracowników?

   

  Motywacja – stan gotowości psychicznej pracowników do podejmowania działań korzystnych dla organizacji.

  - podstawowe podejścia do motywowania w zarządzaniu:

   

  behawioralne – zachowanie ludzi jest reakcją na czynniki zewnętrzne, powstanie systemów nagród i kar

  humanistyczne – zachowaniem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /1 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy organizacji według ujęcia systemowego

   

  wszystkie organizacje są systemami sztucznymi (tworzone w określonym celu) i naturalnymi (składają się z ludzi dążących do zaspokajania swoich potrzeb, realizacji własnych celów)

  są systemami otwartymi – w organizacji powstają głównie koszty, a zysk rodzi się w zetknięciu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /1 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja i otoczenie – mechanizmy wzajemnych dostosowań

   

  Organizacje są systemami otwartymi i prowadzą nieustanną wymianę z otoczeniem. Pomiędzy organizacją z otoczeniem przepływają strumienie energii, materii i informacji.

  Z otoczenia organizacja czerpie wszystko, co jest jej potrzebne do funkcjonowania. W organizacji następuje przekształcenie tych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /1 718

  praca w formacie txt

Do góry